Groep 3, Blok 4, Week 2, Les 8

Groep 3, Blok 4, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te tellen in sprongen van 2 tot maximaal 10. Draai het rad om te bepalen waar je begint en tel verder tot 10.

Waarom tel je andere getallen als je bij 0 of 1 begint?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je weet hoeveel vissen er in totaal in de vijver zwemmen en je vist er 1 uit, je kunt uitrekenen hoeveel vissen er nog over zijn in de vijver.

Instructie

methodLesson=52568
Leg uit dat dat er bij optellen iets bijkomt. Bij aftrekken gaat er iets weg.

Bedenk een situatie waarbij je optelt en een waarbij je aftrekt.
Als ik 0 vissen over wil houden, hoeveel vissen moet ik dan uit het aquarium halen?

screenshots
Leg uit dat er nu 3 vissen in de vissenkom zwemmen. Er komen nog vissen bij, het is een plussom. Wanneer er 1 of 2 bijkomen, is het handig om door te tellen. Je telt eerst het groepje vissen in de vissenkom. Sleep vervolgens de vissen één voor één in de vissenkom, waarbij je doortelt tot 7. Schrijf de som op en verwijs naar het plus- en is-teken. Leg daarna uit dat aan de rechterkant er vissen uit de vijver gevist worden. Er gaan vissen weg. Je telt eerst het totale aantal vissen. Sleep vervolgens 2 vissen één voor één uit de vijver en tel terug. Schrijf de som op en verwijs naar het min- en is-teken.
Oefen samen door een kort spel te spelen. Vraag een leerling een getal te bedenken. Laat andere leerlingen het getal raden. Als de leerlingen dicht in de buurt zitten van het getal, geeft de leerling ze een tip door aan te geven of het 1 of 2 meer of minder is. Oefen daarna met het maken van abstracte sommen.

Wat is het verschil tussen het oplossen van 6 - 2 en 5 + 1?
Bedenk een som waarbij je wel 1 af kunt trekken en niet 2.

methodLesson=52568
Leg uit wat dubbelsommen zijn. Dubbelsommen zijn sommen waarbij je 2 dezelfde getallen bij elkaar optelt. Oefen met het uitrekenen van dubbelsommen.

Hoeveel moet je verder tellen bij de dubbelsom van 3?
Wat is de hoogste dubbelsom tot en met 10?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een plussom met 1 of 2 erbij uitrekenen door te vragen wat er is misgegaan.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat er bij een plussom iets bijkomt. Sleep de vissen in de vissenkom en tel ze op bij 3. Als je aftrekt gaat er iets weg. Sleep 2 vissen uit de kom. Tel hierbij hardop terug. Dubbelsommen zijn sommen waarbij 2 dezelfde getallen bij elkaar worden opgeteld. Vraag de leerlingen ook de dubbelsom van 3 neer te leggen met MAB-blokjes.
Oefen met de optel-, aftrek- en dubbelsommen. Laat de leerlingen blokjes ter ondersteuning gebruiken.

Hoeveel blokjes pak je in totaal bij de minsom 8-2?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten verwoorden hoe ze de sommen uitrekenen. Oefen vervolgens met het optellen of aftrekken met 1 of 2. Draai aan beide draaischijven en bepaal of je een plus- of minsom hebt van 1 of 2. Een plussom vul je rechts bovenin in, sleep de vissen in het aquarium. Een minsom vul je rechts onderin in, sleep de vissen uit de vijver.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!