Groep 3, Blok 4, Week 2, Les 7

Groep 3, Blok 4, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door met de dobbelstenen te gooien. De leerlingen tellen de dobbelstenen bij elkaar op. De leerlingen voeren bij een aantal getallen een opdracht uit.

Bij welke dubbele dobbelstenen hoort bij het getal 8?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je kunt aftrekken, je weet hoeveel bloemen er in de wei overblijven.

Instructie

methodLesson=52567
Leg uit dat de leerlingen gaan oefenen met het herkennen van optellen en aftrekken in een afbeelding. Benoem de stappen van een plussom, verwijs naar de kleuren van de kaders en de bijbehorende getallen.
methodLesson=52567
Oefen met de leerlingen het optellen en aftrekken met behulp van bussommen. Maak in de klas een bus met 8 stoelen. Speel de sommen op het bord uit en benadruk de plussom als er leerlingen de bus in gaan en de minsom als de leerlingen de bus verlaten.

Leg uit wat er gebeurt in de bus bij een minsom.
Kan de bus starten met een minsom? Waarom wel of niet?

Oefen verder met het optellen en aftrekken tot en met 10 in een afbeelding. Schrijf de som en het antwoord op de lijntjes.

Leg in eigen woorden uit wat er gebeurt in de afbeelding met de boer en het stro.
Bedenk een situatie passend bij de plussom 5 + 3.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een minsom in een afbeelding herkennen door te vragen wat er is misgegaan.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat bij optellen er iets bijkomt en bij aftrekken er iets weggaat. Geef de voorbeelden en gebruik daarbij blokjes. Oefen vervolgens met het herkennen van de sommen in de afbeeldingen, gebruik ook daarbij de blokjes.

Begint een minsom altijd met het grootste of het kleinste getal?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten verwoorden hoe ze het eerste getal van de minsom bepalen. Help vervolgens de dieren over het pad door de sommen op te lossen.
screenshots

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!