Groep 3, Blok 4, Week 1, Les 3

Groep 3, Blok 4, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de monsters in de goede volgorde van klein naar groot te slepen.

Hoe bepaal je de volgorde van klein naar groot van de getallen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om te weten of iets meer of minder is, zodat je kunt bepalen of er meer knikkers in de pot of in de zak zitten.

Instructie

methodLesson=52560
Leg uit dat er 50 kralen aan de kralenketting zitten. Na 10 kralen verandert de kleur van de kraal. Tel samen met de leerlingen de kralen en wijs de getallen aan.

Welke cijfers komen bij de getallen steeds terug? Zijn dit de eenheden of de tientallen?
Hoe kan de kralenketting je helpen om te bepalen wat meer of minder is?

methodLesson=52560
Vergelijk de 3 getallen met behulp van het MAB-materiaal. Bepaal wat het meest en het minst is, dus wat het grootste en kleinste getal is. Oefen vervolgens met het vergelijken van getallen met behulp van MAB-materiaal.
Deel daarna getalkaarten tot en met 50 uit en herhaal de volgorde van de getallen tot en met 50 door in de goede volgorde te gaan staan. Bespreek welke getallen er missen. Leg uit dat de getallen in de getalrij van klein naar groot staan. Hoe dichter het getal bij de 50 staat, hoe groter het getal is. Vergelijk verschillende getallen met elkaar.
Leg uit hoe je getallen vergelijkt zonder MAB-materiaal. Je kijkt eerst naar het eerste getal, het tiental, en bepaalt aan de hand van het tiental wat het grootste getal is. Als het tiental gelijk is, kijk je naar het tweede getal. Oefen met het vergelijken van getallen en het bepalen van de volgorde door de getallen van minst naar meest of andersom te slepen. Los vervolgens de code van de tablet op.

Welk getal is 1 minder dan 29?
Bedenk een getal dat meer is dan 25 en minder is dan 30.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze getallen tot en met 50 vergelijken. Vraag hoe ze bepalen wat meer of minder is tussen 2 of meer getallen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal het bepalen van meer of minder met behulp van MAB-materiaal. Oefen dit door 2 getallen te vergelijken. Sleep het MAB-materiaal in de blauwe vakken. Klik op de getallen om te zien of het antwoord klopt.

Wanneer is het getal meer, als je kijkt naar het MAB-materiaal?

Oefen met het bepalen van de volgorde van getallen van minst naar meest. Sleep de getallen in de juiste volgorde.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te vragen welke stappen ze zetten om te bepalen wat meer of minder is met MAB-materiaal. Speel vervolgens een spel waarbij 1 van de leerlingen een getal onder de 50 in zijn hoofd heeft. De andere leerlingen moeten raden om welk getal het gaat, door te vragen of het meer of minder is dan een bepaald getal. Als het getal is geraden mag de volgende leerling een getal bedenken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!