Groep 3 , Blok 4, Week 1, Les 2

Groep 3 , Blok 4, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het werpen van 2 dobbelstenen. Laat de leerlingen opschrijven hoeveel er gegooid is.

Hoe tel je handig dobbelstenen op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je hoeveelheden en getallen op een rekenrek handig kunt tellen. Zo weet je hoeveel je van iets hebt.

Instructie

screenshots
Leg uit dat 1 rij op een rekenrek 10 kralen heeft. Van de 10 kralen zijn er 5 rood en 5 wit. Je telt de kralen als ze naar de linkerkant zijn geschoven. Begin eerst met de rode kralen. Als alle rode kralen aan de linkerkant staan, kun je verder tellen vanaf 5.
screenshots
Leg vervolgens uit dat je ook een rekenrek met 2 rijen hebt. Dit rekenrek heeft ook op iedere rij 10 kralen, waarvan 5 rode en 5 witte. Ook op dit rekenrek tel je alle kralen die aan de linkerkant staan.
Oefen vervolgens met het zetten van kralen op het rekenrek. Klik op de blauwe cirkels onder de monsters om te bepalen welk getal er op het rekenrek moet komen.

Zet het getal 8 zowel op 1 rij, als verdeeld over 2 rijen op het rekenrek.
Welke getallen kun je niet eerlijk over 2 rijen verdelen?

Oefen vervolgens verder met het bepalen van het getal dat op het rekenrek staat.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze snel en handig het aantal kralen op het rekenrek tellen. Laat ze verwoorden hoe ze het aantal kralen tellen. Verwijs naar de 5-structuur van de kralen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

screenshots
Herhaal dat een rij kralen op een rekenrek in totaal altijd 10 kralen heeft, waarvan 5 rode kralen en 5 witte kralen. Een getal zet je op het rekenrek door de kralen naar de linkerkant te schuiven. Op het eerste rekenrek staat dus het getal 5. Er zijn ook rekenrekken met 2 rijen van 10 kralen. Op het tweede rekenrek staan 10 kralen naar links geschoven, namelijk 5 rode en 5 witte kralen.
Oefen met de leerlingen het zetten van getallen op een rekenrek. Klik op de monsters om het getal te bepalen.

Hoeveel kralen heeft een rij van een rekenrek in totaal?

Oefen verder met het bepalen van het getal op het rekenrek.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze handig het aantal kralen tellen. Laat ze verwoorden welke telstrategieën of structuren ze daarbij gebruiken. Vervolgens pakken alle leerlingen een rekenrek. Draai aan het rad met de getallen 1 tot en met 10 en laat de leerlingen het getal op het rekenrek zetten.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!