Groep 3, Blok 3, Week 3, Les 12

Groep 3, Blok 3, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het zetten van de analoge klok met hele uren. Draai de draaischijf en zet het uur op de analoge klok.

Waar wijst de grote wijzer naar bij hele uren?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat klokkijken belangrijk is wanneer je de trein op tijd moet halen.

Instructie

Leg uit dat de grote wijzer bij halve uren naar de 6 wijst. De kleine wijzer staat tussen twee cijfers in. Het cijfer waar de wijzer naar toe beweegt is het halve uur.
screenshots week 3
Leg uit dat als je halve uren op de analoge klok zet, de grote wijzer altijd naar de 6 wijst. Laat op de klok zien hoe je de tijd aangeeft door op de plus- en minknop te klikken. Zet de verschillende halve uren op de klok en herhaal waar de kleine wijzer bij de verschillende halve uren staat.
Oefen verder met het zetten van de analoge klok.

Waar wijst de kleine wijzer naar bij half 3?
Wat is later, half 2 of 2 uur? Waarom?

screenshots week 3
Oefen vervolgens met het zetten van de analoge klok met halve uren aan de hand van een zin. Lees de zinnen voor en laat de leerlingen de tijd uit de zin halen.
Controleer of de leerlingen begrijpen wat het belang is van klokkijken en het zetten van de klok. Laat ze verwoorden wat het belang is van klokkijken en het zetten van de klok.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

methodLesson=52550
Leg uit waar de kleine en grote wijzer staan bij de halve uren. Herhaal dat de grote wijzer altijd naar de 6 wijst. De kleine wijzer staat tussen twee getallen in. Wijs de 1 aan op de analoge klok met half 1 en leg uit dat de kleine wijzer onderweg is naar de 1. Oefen vervolgens met het zetten van halve uren op instructieklokjes. Laat de leerlingen ervaren hoe de wijzers op de klok draaien en geef ze voorbeelden op de analoge klok op het digibord.
Oefen vervolgens verder met het zetten van halve uren op de analoge klok.

Wat is het verschil bij de wijzers op de analoge klok tussen half 1 en half 2?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten uitleggen waar de grote en de kleine wijzer staat bij halve uren op de analoge klok. Sleep de wijzers naar de klok. Maak vervolgens de klokkendomino. Sleep de dominostenen op de juiste volgorde. Draai de stenen wanneer nodig.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!