Groep 3, Blok 3, Week 2, Les 6

Groep 3, Blok 3, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het splitsen tot en met 5. Tel de hoeveelheid en verdeel in 2 groepen.

Hoe kun je 4 nog meer splitsen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te splitsen weet hoeveel zeilen van het piratenschip geen piratenhoed heeft.

Instructie

methodLesson=52539
Leg uit dat de leerlingen deze les gaan oefenen met splitsen. Splitsen is het opdelen van een getal of hoeveelheid in 2 groepen. De groepen vormen samen het gesplitste getal. Bij splitsen gaat er niets af en er komt niets bij. Leg uit dat je 5 ringen kunt splitsen in 4 en 1. 4 en 1 zijn samen 5. Je kunt 5 ook splitsen in 2 en 3. Laat het voorbeeld zien met blokjes. Pak 5 blokjes en verdeel in 2 groepjes.

Noem een andere splitsing van 5.
Zijn de ringen eerlijk verdeeld?

methodLesson=52539
Oefen met het splitsverhaal. Zorg dat de leerlingen papier, potloden en 6 blokjes hebben. Lees het verhaal voor en laat de leerlingen eerst het splitsverhaal uitspelen met blokjes. Vervolgens maken ze een tekening van het verhaal. Stimuleer het abstract tekenen, zonder schatkaart of schip maar bijvoorbeeld wel met rondjes of kruisjes.
Oefen vervolgens het splitsen met behulp van de afbeeldingen.

Hoe weet je hoeveel er in het andere groepje zit, als het eerste groepje 2 is bij de splitsing van 7?
Noem 2 andere splitsingen van 7.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een hoeveelheid splitsen door ze te vragen hoe ze de splitsing van 6 maken. Geef leerlingen eventueel een tip door 2 zeilen groen te kleuren, en te vragen hoeveel zeilen er rood worden Laat de leerlingen de stappen verwoorden.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

screenshots week 2
Leg uit hoe de 6 ringen gesplitst zijn. Vertel dat je bij splitsen een hoeveelheid verdeelt over 2 groepen. De 6 ringen zijn verdeeld in 2 groepen van 3 ringen. Laat dit zien met blokjes. Leg uit dat er niets bijkomt en niets weggaat. Oefen vervolgens met het verdelen van blokjes in 2 groepen. Geef de leerlingen 7 blokjes en laat ze alle mogelijke splitsingen leggen.
Oefen met het splitsen van hoeveelheden tot en met 10 met aan de hand van de afbeeldingen.

Op hoeveel manieren kun je 4 splitsen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten benoemen welke splitsing ze op het digibord zien en hoe ze de splitsing kunnen oplossen. Vervolgens help je de piraat met het zoeken van de route op de schatkaart. De piraat heeft zijn weg uitgestippeld maar heeft hulp nodig om de route met de loep te kunnen volgen. Onderweg komt hij getallen tegen. Sleep de loep over de rode stippellijn. Als je een getal tegenkomt, moet je dit getal aanvullen tot 6, zodat de splitsing van 6 wordt opgelost. Als dit lukt, mag je de loep verder over de lijn slepen tot je bij de schat bent.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!