Groep 3, Blok 3, Week 1, Les 4

Groep 3, Blok 3, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het oefenen van het heen- en terugtellen tot en met 10. Laat leerlingen een getal noemen en een aantal stappen zetten. Iedere stap is gelijk aan één tel. Wanneer de leerling stopt mogen de andere leerlingen raden bij welk getal hij is geëindigd. Doe hetzelfde met terugtellen.

Hoeveel stappen kan je maximaal zetten als je terugtelt vanaf 4?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je heen en terug kunt tellen, je weet hoeveel kinderen er in de klas zitten.

Instructie

Leg uit dat de leerlingen vandaag verder gaan met het tellen tot en met 20. Herhaal de telrij tot en met 20 en laat de leerlingen deze ook benoemen. Laat de leerlingen om de beurt verder tellen vanaf een bepaald getal.
Benoem vervolgens verschillende getallen en vraag de leerlingen een getal te noemen dat meer of minder is dan het getal.
methodLesson=52536
Oefen het terugtellen met behulp van de telslang. Deel getalkaarten uit en laat de leerlingen eerst een telslang maken van 20 naar 0. Oefen hierbij het tellen en laat ze de getallen goed benoemen.
Oefen ook met het weglaten van getallen, deel de getalkaarten weer uit en laat ze een telslang maken met missende getallen. Laat de leerlingen ontdekken welke getallen ze missen.

Tel terug van 18 naar 14.
Bedenk een situatie waarin het handig is om terug te kunnen tellen.

methodLesson=52536
Leg uit wat buurgetallen zijn. Een getal heeft 2 buurgetallen, het getal ervoor en het getal erna.
Draai vervolgens aan de draaischijf om een getal te kiezen. Vraag de leerlingen eerst 3 getallen verder te tellen, vervolgens 3 getallen terug te tellen en daarna om de 2 buurgetallen van het betreffende getal te benoemen. Draai minimaal 3 keer aan de schijf. Draai vervolgens aan de andere draaischijf en laat de leerlingen de getallen opschrijven. Controleer gezamenlijk of de antwoorden kloppen.
Oefen verder met het heen- en terugtellen tot en met 20.

Hoe bepaal je de missende getallen in de telrij?
Welk getal komt er 3 plekken voor 14?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de buurgetallen bepalen. Laat ze uitleggen welke stappen ze zetten om de buurgetallen van 10 te bepalen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de telrij tot en met 20. Tel eerst heen en vervolgens terug. Laat de leerlingen meetellen en wijs de getallen aan. Vraag vervolgens de leerlingen verder of terug te tellen vanaf een bepaald getal. Daarna leg je de getalkaarten op tafel. Laat de leerlingen de getallen in de juiste volgorde leggen. Laat de leerlingen de ogen sluiten en draai enkele kaarten om. Welke getallen liggen omgedraaid? Laat de leerlingen verwoorden hoe ze dat weten. Bespreek daarna wat buurgetallen zijn, oefen dit met de getalkaartjes. Leg een getalkaart neer en laat de leerlingen de buurgetallen bepalen.

Waarom is het handig om heen en terug te kunnen tellen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten verwoorden wat er mis gaat in de telrij. Speel daarna burenbingo. Laat de leerlingen een bingokaart met 9 getallen van 1 tot en met 21 opschrijven. Klik op de blauwe knop. Het is de bedoeling dat de leerlingen niet het getal dat ze zien op het bord aankruisen, maar de buurgetallen. Wanneer er 6 wordt gedraaid, mogen ze de 5 en 7 afkruisen op de bingokaart.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!