Groep 3, Blok 3, Week 1, Les 3

Groep 3, Blok 3, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de getallen tot en met 10 te slepen van minst naar meest.

Leg in je eigen woorden uit wat het meeste betekent.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je de volgorde van getallen tot en met 20 kent en de getallen kunt vergelijken, je weet welke bal het meest kost en welke bal het minst.

Instructie

methodLesson=52534
Leg uit hoe de cijfers van 1 tot en met 20 staan op de telrij. Benoem en wijs de getallen aan. Tel heen en terug. Bespreek de verschillen tussen meer en minder met behulp van de telrij. 18 is meer dan 4, want 18 staat verder in de telrij dan 4. Benoem op deze manier ook minder, meest en minst met voorbeeldgetallen.

Wijs een getal aan dat meer is dan 17. Hoe weet je dat?
Wijs het getal aan dat 4 minder is dan 20.

methodLesson=52534
Alle leerlingen krijgen een getalkaart tussen de 1 en 20. Laat ze eerst in de juiste volgorde staan. Oefen dit nogmaals met missende getallen en vraag de leerlingen welke getallen er missen en waar deze getallen in de telrij horen. Laat de leerlingen weer zitten met de getalkaarten nog in de hand. Vervolgens noem je een getal. Laat de leerlingen staan als het getal op hun getalkaart meer is. De leerlingen blijven zitten als het getal op hun getalkaart minder is. Is het getal hetzelfde dan mag je beide handen in de lucht steken.
Oefen vervolgens met het bepalen van meer, minder, minst en meest met getallen tot en met 20. Klik op het getal om te controleren of het klopt.

Hoe bepaal je of een getal meer of minder is?
Wat is meer: 31 of 25?

Oefen daarna in het bepalen van minst en meest door de cijfers in de goede volgorde te slepen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je getallen tot en met 20 met elkaar vergelijkt door te vragen hoe ze bepalen wat het meest is. Laat ze uitleggen hoe ze dat weten.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

screenshots week 1
Herhaal de volgorde van de telrij tot en met 20. Wijs de getallen aan en benoem ze. Oefen vervolgens met de getalkaarten. Laat de leerlingen de getalkaarten op volgorde leggen. Leg de getallenkaarten op tafel in de juiste volgorde. Wijs enkele getallen aan en vraag de leerlingen een getal te noemen welke minder of meer is. Laat leerlingen daarna de ogen sluiten en draai 1 of meerdere getalkaarten om. Vraag de leerlingen de ogen weer te openen en te benoemen welke getallen ze missen.
Vervolgens oefen je verder met het bepalen van meer, minder, minst en meest. Benoem en wijs de telrij aan.

Wat helpt jou om te bepalen welk getal meer of minder is?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te vragen wat er fout is gegaan in de volgorde van de telrij. Speel daarna het spel ‘Waar zie je meer?’. Klik op de knop in het oranje vak en in het blauwe vak. Wanneer het getal in het oranje vaak meer is dan in het blauwe vak, maken de leerlingen zich zo lang mogelijk. Is het getal in het blauwe vak meer dan het getal in het oranje vak, dan maken de leerlingen zich zo klein mogelijk.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!