Groep 3, Blok 3, Week 1, Les 1

Groep 3, Blok 3, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het aantal gestructureerde voorwerpen te tellen. Bespreek de structuur van de voorwerpen.

Maak de zin af: De jassen staan in groepjes van …

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je het aantal schroeven handig telt door te turven.

Instructie

screenshots week 1
Leg uit dat turven een manier is om handig te tellen. Je zet bij elke tel een streep. Turven helpt bij het tellen van hoeveelheden en het voorkomen van fouten, zoals dubbel tellen. Je gebruikt turven als je bijvoorbeeld een bestelling voor drinken opneemt.

Waarom kan turven handig zijn?
Bedenk een situatie waarin het handig is om te turven.

screenshots week 1
Leg uit hoe je een aantal handig turft. Tel vervolgens de hamers en zet bij iedere tel 1 streep. Bespreek bij de vijfde hamer dat de streep dwars door de 4 vorige strepen komt. Je overziet direct dat er al 5 zijn geteld.
Oefen vervolgens met de leerlingen het tellen van ongestructureerde voorwerpen en het turven van hoeveelheden tot en met 20. Tel het aantal leerlingen met een groen shirt, met een spijkerbroek, met bruine ogen en met blond haar. Turf de hoeveelheden in de blauwe vakken. Daarna oefen je het met herkennen van de turfnotatie tot en met 20.

Op welke manier turf je 6?
Hoe tel je de turfnotatie van 20 handig? Met welke sprongen?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze hoeveelheden tot en met 20 handig turven door ze de fout van de turfnotatie te laten benoemen. Benadruk de 5-structuur in de turfnotatie.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat turven je helpt bij het tellen van voorwerpen. Tel het gereedschap en benoem de turfnotatie. Leg het verschil tussen de turfnotatie bij 4 en 5 uit door in te gaan op het nut van de schuine streep bij de 5.
screenshots week 1
Oefen vervolgens met het tellen van voorwerpen tot en met 20 en gebruik bij het tellen de turfnotatie. Sta ook hier stil bij de turfnotatie van 5, 10, 15 en 20. Vervolgens herhaal je het herkennen van de turfnotaties tot en met 20.

Hoeveel is er geturfd als er 2 groepjes met een schuine streep staan?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten benoemen hoe de 10 scheppen geturfd moeten worden. Laat ze uitleggen hoe ze tot het antwoord komen. Controleer of ze de 5-structuur van turven hebben begrepen. Daarna zoek je met het zoeklicht naar het gereedschap. Er staat een getal bij het gereedschap, laat leerlingen dit getal turven.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!