Groep 3, Blok 2, Week 3, Les 13

Groep 3, Blok 2, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te bepalen op basis van de balans welk voorwerp zwaarder is. Klik op het voorwerp om het antwoord te controleren.

Wat betekent het als de armen van de balans precies even hoog staan?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om verschil in gewicht te bepalen, zodat je weet welk winkelmandje zwaarder is.

Instructie

screenshot blok 2
Leg uit dat leerlingen gaan oefenen met gewicht. Het gewicht van een voorwerp voel je als je het optilt. Een voorwerp dat zwaar is, kost meer moeite om op te tillen dan een voorwerp dat licht is. Laat leerlingen de voorwerpen die op het bord staan optillen en ervaren of het een zwaar of een licht voorwerp is. Gebruik eventueel nog meer voorwerpen. Bespreek dat een gum licht is. Je tilt het makkelijk op met één hand. Een stoel is zwaarder, je moet meer moeite doen om het op te tillen.

Noem een ander voorwerp dat zwaar is.
Noem 2 voorwerpen die ongeveer even zwaar zijn.

screenshot blok 2
Leg uit dat het gewicht van voorwerpen vergeleken wordt met behulp van een balans. Je legt op iedere arm een voorwerp. Een voorwerp is zwaarder als de arm waarop het voorwerp ligt omlaag zakt. De arm met het lichte voorwerp gaat omhoog. Zoek met de leerlingen voorwerpen uit die links of rechts op de balans zouden kunnen liggen. Probeer het uit met een echte balans. Leg uit dat het niet altijd mogelijk is om met een balans te wegen. Dan kun je schatten of zelf voelen. Oefen dit met voorwerpen, zoals een gum en een boek. Oefen vervolgens met het ordenen van licht naar zwaar. Sleep de afbeeldingen in de juiste volgorde.

Hoe weet je welk voorwerp het lichtste is?
Wat voor dier is ongeveer even zwaar als een cavia?

Oefen verder en klik op de afbeelding met het lichtste of zwaarste voorwerp. Controleer of de leerlingen begrijpen hoe je bepaalt of iets licht of zwaar is. Laat ze verwoorden hoe ze de voorwerpen vergelijken en ordenen en waar ze de keuze op baseren.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

screenshot blok 2
Verzamel de voorwerpen die op het bord staan. Gebruik een balans. Verwoord hoe je met behulp van de balans bepaalt of iets zwaarder of lichter is. Laat leerlingen de voorwerpen ook zelf voelen en ervaren wat het verschil is tussen zwaar en licht. Zoek andere voorwerpen en voorspel met de leerlingen welk voorwerp zwaarder is. Leg de voorwerpen daarna op de balans om het te controleren. Laat de leerlingen oefenen door de voorwerpen van licht naar zwaar te sorteren. Vervolgens klik je op de afbeelding met het zwaarste of het lichtste voorwerp.

Waarom is de muis lichter dan de kat?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de 2 vragen te bespreken. Vraag de leerlingen eerst hoe een balans werkt. Vraag de leerlingen vervolgens hoe je zonder een balans kunt bepalen welk voorwerp zwaarder is. Geef als voorbeeld de vergelijking tussen de appel en de watermeloen. Vervolgens verzamel je lichte en zware voorwerpen. Vergelijk de voorwerpen met elkaar door zelf een balans te spelen. Spreid beide armen uit en leg in beide handen één voorwerp. Laat leerlingen voelen en bepalen wat zwaar en licht is. Leg de voorwerpen vervolgens van licht naar zwaar.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!