Groep 3, Blok 2, Week 2, Les 9

Groep 3, Blok 2, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het herhalen van de getalrij tot en met 20. Deel de getalkaarten van 1 tot en met 20 uit en laat de leerlingen in de juiste volgorde staan. Oefen met heen- en terugtellen. Oefen ook met het tellen in sprongen van 2.

Hoe weet je op welke plek je moet gaan staan in de getalrij?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat splitsen belangrijk is om bijvoorbeeld een bos bloemen te verdelen over 2 vazen.

Instructie

screenshot blok 2
Herhaal de uitleg over het splitsen en aanvullen. Leg eerst uit dat als je splitst, je de hoeveelheid verdeelt over 2 groepjes. Soms zie je hoe de groepjes verdeeld worden. Soms zie je dit niet, dan moet je de splitsing zelf maken of zelf aanvullen. Als je aanvult, tel je verder tot de juiste hoeveelheid. Leg uit hoe je de bloemen aanvult tot 5. Tel eerst de 3 bloemen en tel verder tot 5. Daarna leg je uit dat je ook een getal kunt splitsen, zonder dat je de hoeveelheid kunt tellen. Splits 9 en gebruik daarbij blokjes. Vul het andere groepje aan tot 9. Tel het tweede groepje en zo weet je dat 9 gesplitst is in 5 en 4. De 2 groepjes van een splitsing zijn verwisselbaar. Schrijf dit op het digibord en laat zien met de blokjes.

Leg uit hoe jij 3 bloemen zou splitsen.
Bedenk een verhaal waarbij 5 wordt gesplitst.

screenshot blok 2
Maak tweetallen en geef de leerlingen 6 blokjes, potloden en papier. Lees daarna het splitsverhaal voor. Laat de leerlingen eerst de blokjes leggen en vervolgens een tekening maken. Stimuleer dat leerlingen niet bloemen tekenen, maar de bloemen abstract verbeelden met bijvoorbeeld rondjes. Bespreek na en laat de leerlingen daarna de splitsing met getallen opschrijven. Oefen verder met het splitsen en aanvullen tot en met 10.

Wat valt je op aan de eerste twee splitsingen van 9?
Kun je alle getallen tot en met 10 splitsen?

Controleer of de leerlingen begrijpen dat je een splitsing van getallen kunt omdraaien door ze te laten verwoorden hoe er tot het antwoord gekomen is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat het splitsen van getallen gaat over het verdelen in 2 groepen. De 7 tulpen kunnen verdeeld worden in 3 en 4. Laat de leerlingen 7 blokjes pakken en de blokjes verdelen.
methodLesson=52172
Oefen vervolgens het splitsen met blokjes. Klik op de blauwe knop en bepaal hoeveel blokjes er in totaal gepakt moeten worden. Doe het voor, doe er vervolgens een aantal samen en laat de leerlingen ook zelf oefenen met het splitsen van getallen. Sleep de blokjes onder het getal zodat je duidelijk het totale aantal hebt. Vervolgens splits je het totale aantal over de 2 blauwe vakken. Schrijf de getallen op in de oranje vakken.

Hoe kom je erachter dat de 2 groepjes samen het getal van de splitsing vormen?

Oefen verder met het splitsen van bloemen. Gebruik eventueel blokjes ter ondersteuning.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze in eigen woorden te laten uitleggen wat splitsen en aanvullen is. Vervolgens ga je splitsen tot en met 10 met dobbelstenen. Het is de bedoeling dat alle getallen in de bloemen gegooid worden, de 2 dobbelstenen vormen een splitsing van het getal. Zet de timer aan en gooi de dobbelstenen tot er een splitsing ontstaat die op één van de bloemen staat. De bloem met het getal 10 wordt bijvoorbeeld aangeklikt als er 5 en 5 gegooid wordt. Klik op de bloem. Als alle bloemen gegooid zijn stop je de timer.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!