Groep 3, Blok 2, Week 2, Les 6

Groep 3, Blok 2, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te oefenen met het heen- en terugtellen tot en met 10. Laat leerlingen staan en zorg dat ze ruimte hebben om een aantal stappen te zetten. Tel minimaal 3 getallen verder of terug. Oefen eerst met stappen, dan met sprongen en als laatste door kikkersprongen.

Lukt het ook om in sprongen van 2 te tellen? Tel vanaf 4 verder in sprongen van 2.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je kunt splitsen je kunt bepalen hoe je de 5 appels verdeelt onder de kinderen en de volwassenen.

Instructie

methodLesson=52166
Leg uit dat je bij splitsen een hoeveelheid verdeelt in twee groepen. Het totaal blijft altijd gelijk. Geef hierbij het voorbeeld van de 5 aardbeien. Sleep de aardbeien op de taarten. Laat daarbij zien dat je de aardbeien op verschillende manieren kunt verdelen, maar dat het samen altijd 5 aardbeien blijven.

Wat is splitsen?
Bedenk een voorbeeld waarbij je moet splitsen.

methodLesson=52166
Oefen het splitsen met een splitsverhaal. Maak tweetallen en geef ieder tweetal 6 blokjes (of echt fruit), papier en (kleur)potloden. Lees vervolgens het splitsverhaal voor. Laat de tweetallen het splitsverhaal eerst oplossen door de groepjes te maken met de blokjes. Vervolgens tekenen ze het splitsverhaal na. Bespreek na met de leerlingen. Als de leerlingen dit nog lastig vinden, oefen je met nog een splitsverhaal.
screenshot blok 2
Leg daarna uit hoe je een getal kunt splitsen met behulp van afbeeldingen. Leg uit dat kleuren of vormen soms helpen met het splitsen. In het oranje vierkant vind je appels en peren, 2 verschillende soorten fruit. Je kunt de splitsing van fruit maken door de appels en peren te scheiden. Bij de bananen kun je niets zien aan de kleur of vorm. Je moet de splitsing zelf maken of aanvullen. Aanvullen doe je als je weet hoe groot 1 van de 2 groepjes is. Door te tellen tot 4 weet je hoeveel bananen er in het tweede groepje zitten. Oefen samen het splitsen tot en met 10.

Hoe weet je, zonder te tellen, hoeveel bramen er zijn?
Welke andere splitsing van 10 ken je?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een getal moeten splitsen door ze te laten verwoorden hoe ze de splitsing van 8 kersen zouden oplossen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je bij splitsen een getal verdeelt in twee groepjes. Geef een voorbeeld met de appels. Oefen het splitsen met blokjes. Geef iedere leerling 8 blokjes. Vertel dat je de blokjes gaat verdelen in twee groepjes. Een groepje van 2 blokjes en nog een groepje. Tel en leg 2 blokjes apart. Tel de overige blokjes en vertel dat het andere groepje dus 6 blokjes heeft. Laat de leerlingen zoveel mogelijk verschillende groepjes maken. Oefen vervolgens met de afbeeldingen het splitsen tot en met 10. Zet eventueel een rand om de groep die al bekend is, zoals bij de eerste oefening.

Wat moet je doen om erachter te komen hoeveel peren er in het tweede groepje horen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze uit te laten leggen hoe ze de splitsing van de ananassen bepalen. Laat de leerlingen vervolgens een splitsverhaal bedenken en tekenen. Leerlingen kiezen zelf een fruitsoort. Door op de blauwe knop te drukken bepaal je hoeveel er van de fruitsoort in totaal is.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!