Groep 3, Blok 2, Week 1, Les 1

Groep 3, Blok 2, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de volgorde van de telrij tot en met 10 te herhalen. Laat de leerlingen tellen van 1 tot en met 10 en oefen de volgorde door de jongen op de juiste manier naar huis te laten lopen.

Welk getal komt er twee plekken na de 8?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je de volgorde van getallen kent, je het juiste perron op een treinstation weet te vinden.

Instructie

Leg uit dat de leerlingen vandaag gaan oefenen met de telrij tot en met 20. Vraag de leerlingen te tellen van 1 tot en met 20. Tel vervolgens nogmaals tot 20 en wijs daarbij de getallen op het digibord aan. Controleer of de leerlingen de getallen herkennen door getallen aan te wijzen en te vragen welk getal het is.

Welk getal komt er twee plekken na 11?
Welk getal staat er vijf plekken voor 20?

methodLesson=52157
Oefen vervolgens met de getallenlijn. Vertel dat de leerlingen de getalrij tot en met 20 zien. Laat de leerlingen hun ogen sluiten en klik op twee tot vijf getallen. Wanneer je er op klikt, komt er een afdekvlak op. Leerlingen mogen hun ogen weer openen en bepalen welke getallen er onder de afdekvlakken staan. Geef eerst een voorbeeld en verwoord jouw denkstappen om één van de afgedekte getallen te ontdekken. Laat de leerlingen de andere getallen ontdekken.

Hoe weet je welk getal er onder het afdekvlak staat?
Noem de telrij tot en met 20 in stappen van twee.

Oefen vervolgens de telrij tot en met 20. In de eerste oefening steken de leerlingen hun duim omhoog als de telrij klopt. De duimen gaan omlaag als ze een fout hebben gevonden in de telrij. Daarna sleep je de getallen in de juiste volgorde op de auto’s. Laat daarna de leerlingen bepalen welke volgorde klopt. Klik op de rij om te zien of het goed is of niet.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe de getalrij tot en met 20 in elkaar zit door ze te laten verwoorden hoe ze weten welk getal er voor 7 komt en welk getal er na 12 komt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

screenshot blok 2
Herhaal de volgorde van de telrij tot en met 20. Tel samen tot 20 en wijs de getallen aan. Oefen ook het terugtellen door een getal aan te wijzen en terug te tellen tot en met 1. Oefen vervolgens door een getal aan te wijzen en te vragen welk getal er voor en welk getal er na komt. Daarna voer je de opdrachten onder de afdekvlakken uit. Sleep de jongen naar het juiste getal.
Oefen vervolgens met het bepalen van de goede volgorde van de getalrij tot en met 20. Klik op de getalrij om te bepalen of het goed is of niet goed.

Hoe bepaal je of de getalrij klopt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze de fout in de getalrij te laten benoemen. Laat de leerlingen ook uitleggen waarom het fout is. Maak vervolgens samen de getalpuzzel. Geef de hokjes met de getallen 1 tot en met 5 een blauwe kleur enzovoort. Op de afbeelding zie je het eindresultaat.
screenshot blok 2

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!