Groep 3, Blok 1, Week 1, Les 4

Groep 3, Blok 1, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het oefenen met meer, minder en evenveel. Leg uit dat leerlingen mogen gaan staan. Ze zien op het bord verschillende voorwerpen. Wanneer het er evenveel zijn, mogen de leerlingen hun armen in de lucht steken. Als het er niet evenveel zijn, houden ze hun handen omlaag.

Wat betekent evenveel?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Leg uit dat als je weet hoeveel minder of meer er van iets is, je weet dat er 1 stoel te weinig is. Er is namelijk 1 stoel minder dan het aantal laptops.

Instructie

Herhaal de begrippen meer en minder aan de hand van het voorbeeld. Er zijn 7 stoelen, maar 8 kinderen. Er zijn dus minder stoelen en meer kinderen.
Leg het uitrekenen van hoeveel meer of minder uit. Je gebruikt bij de uitleg het voorbeeld met 7 oranje rondjes en 5 blauwe rondjes. De getalrij maakt het duidelijk dat de 5 voor de 7 staat.
screenshots blok 1
Laat zien dat er 2 sprongen tussen de 5 en de 7 zitten. Om uit te rekenen hoeveel meer oranje dan blauwe rondjes er zijn, streep je 5 oranje rondjes weg. Sleep het rode kruis op 5 oranje rondjes. Maak duidelijk dat er 2 oranje rondjes overblijven.

Weet je nu ook hoeveel minder blauwe rondjes dan oranje rondjes er zijn?
Bedenk een voorbeeld waarbij er 3 oranje rondjes meer zijn.

Oefen vervolgens met het bepalen van hoeveel meer of minder met behulp van blokjes. Laat leerlingen het aantal blokjes tellen en pakken. Laat ze bepalen hoeveel blokjes er minder en meer zijn.

Wat moet je doen om te bepalen hoeveel blokjes er meer zijn?
Wanneer is het belangrijk dat je weet hoeveel meer of minder je van iets hebt?

Controleer of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je erachter komt hoeveel roze potloden er meer zijn dan groene potloden.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

screenshots blok 1
Tel samen de blauwe en oranje rondjes. Leg het aantal in blokjes per groepje neer. Vervolgens reken je uit hoeveel meer blauwe rondjes er zijn. Leg 4 blokjes van het groepje van 6 blokjes apart, maak het duidelijk dat dit evenveel is als het groepje van 4 oranje blokjes. Sleep vervolgens ook het kruisje naar de blauwe rondjes, om de uitleg visueel te ondersteunen.
groep 3 blok 1 les 4
Daarna oefen je met de leerlingen het bepalen van hoeveel meer en minder met behulp van blokjes. Bepaal de groepjes door op de blauwe knop te klikken onder de cijfers. Het groepje met oranje blokjes is altijd meer dan het groepje met blauwe blokjes. Je kunt het blokje in het vak slepen. Reken uit hoeveel meer oranje blokjes er zijn. Doe het eerst voor, dan een aantal keer samen en laat de leerlingen ook een paar keer zelf oefenen.

Hoe weet je hoeveel minder blauwe blokjes er zijn?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze erachter komen hoeveel meer oranje dan blauwe ballonnen er zijn. Vervolgens oefenen de leerlingen met het bepalen van meer of minder blokjes door verschillende groepjes te maken. Laat leerlingen in tweetallen groepjes met blokjes maken. Draai 2 keer aan het rad en maak de groepjes van de blokjes. Vervolgens bepaal je hoeveel meer of minder blokjes groepje 1 heeft dan groepje 2.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!