Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 100.000

Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 100.000

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn t/m 100.000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren de getallen tot en met 100 000 globaal op de lege getallenlijn te plaatsen, waarop alleen de getallen 0 en 100 000 zichtbaar zijn.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om getallen ongeveer op de juiste plek op de getallenlijn te plaatsen. Als je namelijk weet op welke plaats een getal ongeveer hoort op de getallenlijn, helpt dit je om bij getallen te bepalen welke lager of hoger is, doordat je weet waar een getal dichtbij ligt.

Introductie

De leerlingen plaatsen een getal op de getallenlijn met streepjes tussen 60 000 en 70 000 en kijken vervolgens waar het getal het dichtst bij ligt. Daarna tellen leerlingen verder en terug met sprongen van 1000.

Instructie

Je laat een getallenlijn met streepjes zien en een getallenlijn zonder streepjes en vraagt aan de leerlingen het verschil. Bespreek dat je bij de ene precies kan zien waar getallen horen en bij de andere niet. Bespreek hierbij dat het begrip "ongeveer" betekent dat je het niet precies weet. Geef aan dat niet alle getallenlijnen beginnen bij 0. De leerlingen moeten goed kijken wat de begin- en eindwaarde is. Geef daarna aan dat als je getallen gaat plaatsen op een lege getallenlijn, je eerst naar het midden zoekt. Het getal dat tussen 0 en 100 000 ligt is 50 000, dus dat is het midden. Plaats dan samen een getal op de getallenlijn door eerst het midden te zoeken en daarna te bedenken of het getal voor of na het midden komt. Vervolgens kijk je samen tussen welke tienduizendvouden het getal ligt en plaatst het getal waar deze ongeveer hoort. Daarna volgt een tweede manier om een getal globaal op de getallenlijn te plaatsen. Zoek samen naar het midden, daarna kijk je naar het midden tussen 0 en 50 000 en het midden tussen 50 000 en 100 000. Bedenk samen dat 86 000 tussen 75 000 en 100 000 ligt en dichterbij de 75 000 geplaatst moet worden.
Daarna kiezen leerlingen eerst uit drie goede antwoorden om het getal ongeveer op de getallenlijn te plaatsen. Vertel daarbij dat het streepje voor het midden ligt en dat 30 000 daarbij aansluit. Daarna geven zij aan welk getal bij de streep hoort. Gebruik hierbij een marge van ongeveer 2000. Bespreek daarbij hoe zij de duizendvouden of het midden van het midden toe kunnen passen. Als laatste geven zij ongeveer aan welk getal op een positie hoort, waarbij je ook een marge van ongeveer 2000 kunt gebruiken.

Om te controleren of de leerlingen de getallen tot en met 100 000 ongeveer op de lege getallenlijn kunnen plaatsen, kun je de volgende vragen stellen:
- Welke uitleg kan je helpen om een getal op de getallenlijn te plaatsen waar deze ongeveer hoort?
- Je hebt een getallenlijn met getalkaartjes van 0 tot en met 100 000. Welk getal is dan handig om als eerste te plaatsen op de lege getallenlijn?
- Hoe plaats je een getal ongeveer op de getallenlijn?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het globaal plaatsen van een getal dat aangegeven staat op de getallenlijn. Daarbij hebben zij keus uit vier antwoorden. Geef aan dat het getal voor het midden ligt en na het midden van het midden (62 500). Daarna geven de leerlingen aan welk getal globaal op de getallenlijn hoort. Antwoorden die binnen een marge van 1000 bij het antwoord liggen worden ook goed gerekend. Als laatste gaan zij op zoek naar het aangegeven getal op de getallenlijn waarbij uit vier antwoorden gekozen kan worden.

Afsluiting

Bespreek nogmaals dat je getallen tot en met 100 000 op een lege getallenlijn kunt plaatsen waar deze ongeveer horen, zodat je makkelijker kunt bepalen welk getal hoger of lager is. Laat de leerlingen beredeneren welke getallen bij de twee pijlen horen. Zij kunnen uit vier mogelijke antwoorden kiezen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die het moeilijk vinden gebruik maken van een getallenlijn met streepjes. Maak deze eventueel met ze samen, zodat ze zien hoe deze is opgebouwd. Vul samen met hen de denkstappen in.

Instructiemateriaal

Een getallenlijn van 0 tot en met 100 000 met de tienduizendvouden ingevuld.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!