Dubbelen met een kommagetal

Dubbelen met een kommagetal

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Dubbelen met een kommagetal
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren kommagetallen te verdubbelen.

Belang

Het is belangrijk dat je getallen kunt dubbelen, zodat je handiger een som kunt uitrekenen.

Introductie

Laat op het digibord de getallen zien. In de onderste rij staan de getallen die het dubbele zijn van de getallen in de bovenste rij. Laat de leerlingen aangeven welke getallen bij elkaar horen en trek een lijn tussen deze getallen . Vraag ook hoe de leerlingen dit hebben uitgerekend.

Instructie

Je legt uit dat dubbelen precies twee keer is van het aantal dat je al hebt. Sleep de spaarpot met 7,20 euro weg om visueel te laten zien dat je dan het dubbele hebt. Vervolgens laat je zien dat je op verschillende manieren kunt uitrekenen wat het dubbele is. Je kunt het vermenigvuldigen met twee of je kunt hetzelfde getal er nog eens bij tellen. Laat de leerlingen oefenen met dubbelen door de leerlingen het dubbele van de getallen op het digibord te laten uitrekenen. Daarna vullen de leerlingen een tabel in, waarbij ze steeds het dubbele van het getal dat er al staat moeten invullen. Laat de leerlingen verwoorden op welke manier ze dit hebben gedaan. Je kunt hierbij het getal keer twee doen of hetzelfde getal er nog een keer bij optellen.

Controleer of de leerlingen kommagetallen kunnen verdubbelen door de volgende vragen te stellen:
Waarom is het handig om te kunnen verdubbelen?
Wat doe je steeds als je het dubbele van een getal moet uitrekenen?
Wat is het dubbele van 42,6?

Inoefening

In de eerste oefening rekenen de leerlingen het dubbele van een getal met één decimaal uit. Vervolgens doen ze dit met een getal met twee decimalen. In de derde oefening vullen de leerlingen een tabel in, waarbij ze drie getallen met twee decimalen verdubbelen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te kunnen dubbelen, omdat je zo handiger een som kunt uitrekenen. Op het digibord staan drie getallen die de leerlingen moeten verdubbelen. Door te gummen, kunnen ze het antwoord zien. Vervolgens kun je de leerlingen kaartjes geven met kommagetallen, waarbij steeds twee kaartjes bij elkaar horen omdat ze het dubbele zijn. De leerlingen lopen rond door de klas en zoeken iemand die het dubbele heeft of die het getal heeft waarvan hijzelf het dubbele heeft.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het dubbelen, kun je hen laten oefenen met een getallenlijn. Laat hen het getal verdubbelen en in sprongen op de getallenlijn tekenen.

Instructiemateriaal

Getalkaartjes met kommagetallen en het dubbele daarvan.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!