Digi-doener: Wereldsteden en reizen 5 | Van oertaal tot vertaalmachine

Digi-doener: Wereldsteden en reizen 5 | Van oertaal tot vertaalmachine

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Digi-doener: Wereldsteden en reizen 5 | Van oertaal tot vertaalmachine
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

In dit themapakket komt alles wat met technologie en reizen te maken heeft aan de orde. De leerlingen denken na over het gebruik van technologie in de slimme stad en bij gps, leren over kaartprojecties en tijdreizen en gaan aan de slag met maken van een vertaalapp. Het themapakket bestaat uit vijf lessen waarin mediawijsheid, computational thinking en digitale geletterdheid centraal staan. De lessen zijn afzonderlijk van elkaar te geven, je kunt de volgorde zelf bepalen. Tijdens deze les maken de leerlingen kennis met de begrippen taal en dialect en waarom het ene dialect een taal is geworden en het andere niet. Ze ervaren dat de vertaalmachine van Google niet alleen handig is, maar ook nadelen heeft, zowel op praktisch gebied als op het gebied van privacy. Ze leren ook een goede manier om woorden voor een vreemde taal te leren. Tot slot gaan ze zelf aan de slag om een vertaalapp te ontwerpen en een prototype te bouwen.

Opbouw

- Introductie: Een korte quiz met tien geluidsfragmenten van verschillende talen. (5 min.)
- Verdieping: Uitleg over de begrippen taal en dialect en het bespreken van de voor- en nadelen van de vertaalmachine van Google. (25 min.)
- Doen: De leerlingen ontwerpen een vertaalapp en denken na over de opbouw van een app. (25 min.)
- Afronding: Terugblik op de lesdoelen van de les. (5 min.)

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!