Digi-doener: Online platforms

Digi-doener: Online platforms

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Digi-doener: Online platforms
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Tijdens deze les leren de leerlingen hoe ze als consument en producent bewust en actief kunnen deelnemen aan de digitale platforms. Ze leren dat platforms invloed hebben op de economie en de samenleving en ze maken kennis met de verschillende technieken die hierbij worden gebruikt. Ook gaan ze zelf een idee voor een online platform bedenken. De les heeft zowel doe-als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief.
Totale duur: 1 uur

Opbouw

- Introductie: Bespreken van het lesdoel en een voorbeeld van een online platform (10 min)
- Verdieping: We gaan dieper in op hoe online platforms onderdeel zijn van de platfomeconomie (15 min)
- Doen: De leerlingen maken hun lesbrief en bedenken zelf een voorbeeld voor een online platform (20 min)
- Afronding: De leerlingen bespreken de online platforms die ze hebben bedacht (15 min)

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!