Digi-doener: Find it! 4 | In je eigen woorden

Digi-doener: Find it! 4 | In je eigen woorden

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Digi-doener: Find it! 4 | In je eigen woorden
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Deze les is onderdeel van de lessenreeks 'Find it!' waarin leerlingen in vijf lessen een werkstuk maken. Klik hier voor meer informatie en een overzicht van alle lessen.

In deze vierde les van de lessenreeks 'Find It!' gaan de leerlingen een voorlopige inhoudsopgave maken door de vragen die ze bedacht hebben in les 1 in een logische volgorde te zetten. Vervolgens noteren ze achter elke vraag welke bron informatie geeft over deze vraag. Dan begint het ‘echte’ werk; het in je eigen woorden opschrijven van de gevonden informatie. Dat is een moeilijke klus. Door klassikaal te oefenen met het herkennen en onderstrepen van sleutelwoorden en het bedenken van synoniemen maken ze hier een begin mee. Laat, afhankelijk van de groep en het niveau, de leerlingen hiermee oefenen.

Opbouw

- Introductie: In opdracht 1 en 2 maken de leerlingen zelfstandig een voorlopige inhoudsopgave en een overzicht van de bronnen waarmee ze de antwoorden op hun vragen kunnen vinden.
- Verdieping & doen: Speel tijdens het tweede klassikale deel van de les het synoniemenspel en leg vervolgens uit hoe je sleutelwoorden herkent en synoniemen vindt. Dit gebruiken ze wanneer ze de teksten die ze in de bronnen vinden, in hun eigen woorden gaan opschrijven.
- Afronding: Laat de leerlingen opdracht 3 en 4 maken. Maak deze opdrachten eventueel klassikaal als tijdens de klassikale instructie blijkt dat de leerlingen hier moeite mee hebben.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!