Delen van hele getallen met een kommagetal als uitkomst

Delen van hele getallen met een kommagetal als uitkomst

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Delen van hele getallen met een kommagetal als uitkomst
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren het delen van hele getallen met uitkomst komma.

Belang

Het is belangrijk om hele getallen te kunnen delen met als uitkomst een kommagetal, omdat je zo kunt uitrekenen hoeveel iedereen krijgt als je iets eerlijk verdeeld.

Introductie

De leerlingen slepen de breuk bij het juiste kommagetal.

Instructie

Laat de som 26 : 4 zien. Leg uit dat je eerst gaat kijken hoeveel keer de deler in het hele getal past. In dit geval is dat 6 × 4 = 24. Vervolgens haal je dit van het hele getal af (26 - 24 = 2). Je houdt nu 2 rest over. Deze rest deel je weer door de deler (4). 2 : 4 = 2//4. Het kommagetal dat bij 2//4 hoort is 0,5. Als laatste tel je de antwoorden bij elkaar op voor de uitkomst: 6 + 0,5 = 6,5. Oefen met de leerlinge de volgende som samen. Daarbij kun je onder elke stap de bewerkingen opschrijven. De volgende drie sommen maken de leerlingen zelfstandig. Laat de verhaalsom zien en leg uit dat je eerst de som uit het verhaal gaat halen (283 : 20=). Vervolgens kijk je hoeveel keer de deler in het hele getal past (14 × 20 = 280). Haal dit van elkaar af (283 - 280 = 3). Deel de rest door deler (3 : 20 = 3//20, 3//20 = 0,15). Tel nu de uitkomsten bij elkaar op voor het antwoord (14 + 0,15 = 14,15). De volgende twee verhaalsommen reken de leerlingen weer zelfstandig uit.

Controleer of de leerlingen hele getallen kunnen delen met als uitkomst een kommagetal, door de volgende vraag te stellen:
- Welke stappen gebruik je om een deelsom met hele getallen met als uitkomst een komma op te lossen?

Inoefening

Eerst maken de leerlingen een meerkeuze deelsom met uitkomst komma. De volgende opgave is een invulvraag en de derde opgave is een verhaalsom.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen delen van hele getallen met uitkomst een kommagetal. Als afsluiting kun je de leerlingen in groepjes laten werken. Laat in elk groepje duo's vormen. Ieder duo bedenkt een deelsom met hele getallen, die als uitkomst een kommagetal hebben. Als ze de som klaar hebben, controleren ze het antwoord en wisselen ze hun som uit met een ander duo. Nu proberen ze de som van het andere duo uit te rekenen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben het delen van hele getallen met uitkomst komma, eerst oefenen met het omzetten van breuken naar kommagetallen en andersom.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!