Delen van een kommagetal met 1 of 2 decimalen

Delen van een kommagetal met 1 of 2 decimalen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Delen van een kommagetal met 1 of 2 decimalen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren kommagetallen met 1 of 2 decimalen delen door een heel getal.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen delen met kommagetallen, zodat je weet hoeveel iedereen krijgt als je iets eerlijk wilt verdelen. Zo kun je uitrekenen hoeveel iedereen heeft verdiend als je het geld eerlijk gaat verdelen.

Introductie

Laat op het digibord een aantal getallen zien, waarbij de leerlingen moeten aangeven wat de helft is. Vervolgens tellen ze deze getallen bij elkaar op en rekenen ze uit wat de helft van dat antwoord is.

Instructie

Leg eerst uit hoe je een kommagetal met één decimaal kunt delen door een heel getal. Dit kun je op verschillende manieren doen. Geef aan dat je dit kunt doen door eerst de cijfers achter de komma te tellen. Reken daarna de som uit zonder komma. Vervolgens zet je de komma weer op de juiste plek. Je kunt ook eerst rekenen met het getal voor de komma. Kijk hoe vaak de deler in dit getal past. Reken vervolgens uit hoeveel je nog overhoudt. Dit getal kun je niet delen door de deler, dus je schrijft je antwoord op met een komma. Daarna reken je verder met het overgebleven getal, waarbij je de komma wegdenkt. Reken uit hoe vaak de deler in dat getal past. Het antwoord wat daar uitkomt, zet je achter de komma. Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen met kommagetallen met één decimaal. Vraag ook hoe de leerlingen dit hebben uitgerekend. Vervolgens leg je uit dat je op dezelfde manieren een som kunt uitrekenen met een kommagetal met twee decimalen. Tel dus eerst het aantal cijfers achter de komma, reken de som uit zonder komma en zet de komma weer op de juiste plek. Of reken eerst met het getal voor de komma en dan met wat je nog overhoudt, waarbij je de komma wegdenkt. Laat de leerlingen oefenen met sommen met een kommagetal met twee decimalen. Vervolgens laat je een aantal sommen zien met een kommagetal met zowel één als twee decimalen. De leerlingen rekenen deze sommen uit. Sleep vervolgens het vlak in de mobiel weg om te controleren wat de juiste antwoorden zijn. Tot slot leg je uit hoe je een som in verhaalvorm uitrekent en laat je de leerlingen oefenen met een aantal sommen in verhaalvorm.

Controleer of de leerlingen kommagetallen kunnen delen door een heel getal met de volgende vragen:
- Welke stappen maak jij om een kommagetal te kunnen delen?
- Hoe reken je de volgende som uit: 92,4 : 7?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het delen van een kommagetal met één of twee decimalen. Vervolgens rekenen ze een som uit in verhaalvorm.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om een kommagetal met één of twee decimalen te kunnen delen, zodat je weet hoeveel iedereen krijgt als je iets eerlijk wilt verdelen. Vervolgens laat je de leerlingen in tweetallen tegen elkaar rekenen. Eerst tekent ieder tweetal een lijn met daarop vijf stippen. Vervolgens laat je op het digibord de eerste som zien. De leerling die als eerste het juiste antwoord noemt, mag zijn pion, fiche of blokje op de volgende stip zetten. Daarna wordt de tweede som uitgerekend enzovoorts. De leerling die na vijf sommen zijn pion het verst op de lijn heeft staan, heeft gewonnen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het delen van kommagetallen door een heel getal, kunnen eerst oefenen met het delen van grotere getallen zonder komma. Vervolgens laat je zien hoe je zo'n soortgelijke som kunt uitrekenen met een komma, door het aantal cijfers achter de komma te tellen (84,91 : 7, deze som heeft 2 cijfers achter de komma). Laat zien waar je de komma terug moet plaatsen.

Instructiemateriaal

Pionnen, fiches of blokjes voor de afsluitende opdracht.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!