Bewerkingen met vermenigvuldigen en delen t/m 100
Bewerkingen met vermenigvuldigen en delen t/m 100

Bewerkingen met vermenigvuldigen en delen t/m 100

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren bewerkingen met keer en gedeeld door tot en met 100.

Belang

Het is belangrijk om bewerkingen te kunnen doen met keer en gedeeld door. Bijvoorbeeld wanneer je kinderen moet verdelen.

Introductie

Bespreek de keer en deelsommen op het bord en laat de kinderen deze uitrekenen.

Instructie

Leg uit dat er sommen zijn met meerdere bewerkingen aan de hand van de voorbeeldsommen. Dit zijn dus sommen waarin er vermenigvuldigd en gedeeld moet worden. Met dit soort sommen splits je hem op in twee sommen en begin je met eerst de eerste som uit te rekenen. Laat dit zien door middel van de som 8 : 4 × 2. Je begint met het uitrekenen van 8 : 4 = 2. Vervolgens vermenigvuldig je het antwoord (2) met het tweede gedeelte van de som. Nu krijg je 2 × 2 = 4. 8 : 4 × 2 = 4. Doe dit daarna samen met de leerlingen met behulp van de som 8 × 7 : 4. Laat hierna de sommen zelf uitrekenen en bespreek de stappen om verhaalsommen te maken. Laat ze ten slotte de verhaalsommen zelf uitrekenen.

Controleer of de leerlingen bewerkingen kunnen doen met keer en gedeeld door tot en met 100 door de volgende vraag te stellen:
- Welke stappen gebruik je om een som met meerdere bewerkingen uit te rekenen?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met twee kale sommen met meerdere bewerkingen. Daarna met een verhaalsom.

Afsluiting

Leg nogmaals het belang uit van het kunnen vermenigvuldigen en delen in één som tot en met 100. Laat de leerlingen als afsluiting de missende getallen in de sommen invullen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het vermenigvuldigen en delen in één som tot en met 100, benadruk dan de volgorde van het uitrekenen: altijd eerst van links naar rechts. Laat ze tevens oefenen met het aanwijzen van de twee delen van de sommen, zodat ze weten welke som ze eerst op moeten lossen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!