Berekenen van inhoud in kubieke maten en liters

Berekenen van inhoud in kubieke maten en liters

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Berekenen van inhoud in kubieke maten en liters
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren het berekenen van de inhoud, de lengte, breedte en hoogte van een voorwerp in kubieke maten en liters.

Belang

Het is handig om te weten hoe je de inhoud kunt bereken met liters en kubieke maten, omdat je dan bijvoorbeeld kunt uitrekenen hoeveel liter er in een voorwerp past.

Introductie

Oefen met de leerlingen het omrekenen van kubieke maten en liters en andersom.

Instructie

Bespreek met de leerlingen kort beide metrieke stelsel. Oefen bijvoorbeeld kort het omzetten van een inhoudsmaat naar een andere inhoudsmaat. Bespreek wat er dan met het getal gebeurt. Vervolgens leg je uit dat het handig om te onthouden dat 1 liter gelijk is aan 1 dm³. Voordat je kunt berekenen hoeveel de kubieke maat in liters is, moet je eerst berekenen wat de inhoud van een voorwerp is. Leg uit dat je de inhoud berekent door de lengte te vermenigvuldigen met de breedte en de hoogte. Bij het voorbeeld van het pak melk zijn de afmetingen gegeven in centimeters, de inhoud is dus ook in kubieke centimeters. Vervolgens kun je met behulp van het metriek stelsel laten zien dat 2000 cm³ hetzelfde is als 2000 milliliter. Het metriek stelsel kun je ook gebruiken om om te rekenen naar andere maten, zoals centiliters, deciliters en liters. Geef aan dat iedere sprong naar links betekent dat je het getal deelt door 10. Laat de leerlingen oefenen met een aantal sommen en bespreek hoe zij dit berekend hebben.
Vervolgens leg je uit dat je de inhoud van een voorwerp ook kunt berekenen als je alleen de oppervlakte en de hoogt weet. Door dit te vermenigvuldigen, weet je wat de inhoud is. Met behulp van het metriek stelsel kun je laten zien hoe je dit omrekent naar andere maten. Geef aan dat bij iedere sprong naar rechts je vermenigvuldigt met 10. Vervolgens oefenen de leerlingen met een aantal sommen. Herhaal met de leerlingen het omrekenen van een kubieke maat naar het aantal deciliter van het pak drinken. Oefen vervolgens samen met de leerlingen de som.
Leg uit dat we een aquarium hebben waar we de hoogte niet van weten. leg uit dat je eerst de oppervlakte moet berekenen voordat je de missende afmeting kan berekenen. Bespreek met de leerlingen de volgende sommen, vraag welke stappen moet je zetten om de hoogte van het aquarium te berekenen. Bespreek vervolgens de wijze waarop je de oppervlakte kan berekenen aan de hand van de maten die je hebt. Leg de formule voor het berekenen van de oppervlakte uit. Controleer met de volgende opgaven of de leerlingen de oppervlakte kunnen berekenen. Leg uit dat het belangrijk is dat je weet met welke maten je rekent. Controleer met de volgende opgaven of de leerlingen met de juiste maten kunnen rekenen.

Controleer of de leerlingen de inhoud, de lengte, breedte en hoogte van een voorwerp in kubieke maten en liters kunnen berekenen door de volgende vragen te stellen:
- Hoe bereken je de inhoud van een voorwerp?
- Hoe bereken je de missende maat bij een voorwerp als je alleen de hoogte en de inhoud weet?
- Als je liters wilt omrekenen naar cm³, door welk getal moet je dit dan delen of vermenigvuldigen?

Inoefening

Bij de eerste oefening rekenen de leerlingen de inhoud van de jerrycan benzine uit in dm³ en liters, bij de tweede oefening berekenen de leerlingen de inhoud in liters met een tabel. Bij de derde opgave berekenen de leerlingen de inhoud aan de hand van een verhaal.
Bij de eerste oefening moeten de leerlingen de hoogte berekenen, bij de tweede oefening moet de oppervlakte berekend worden. De laatste oefening is een verhaalsom waar de leerlingen de breedte moeten berekenen.

Afsluiting

Bespreek met de leerlingen waarom het belangrijk is om de inhoud, de lengte, breedte en hoogte van een voorwerp in kubieke maten en liters te kunnen berekenen. Vraag welke stappen je moet zetten om maten te kunnen berekenen en te kunnen omrekenen. Als afsluiting draai je drie keer aan het rad. De gegeven getallen vormen de som: lengte × breedte × hoogte. Deze som berekenen de leerlingen. In het volgende vak open je een vlak. Wat onder dit vlak staat, vormt de kubieke maat van de berekende som bij het rad. In het volgende vak open je weer een vlak weg. De leerlingen moeten hun uitkomst omrekenen naar de maat die onder het vlak staat.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het omrekenen van de maten of het bepalen van de inhoud kunnen een metriek stelsel op hun tafel houden en de formule lengte × breedte × hoogte uitgeschreven voor zich houden.

Instructiemateriaal

Eventueel een kopie van het metriek stelsel en verschillende voorwerpen om de afmetingen van te berekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!