Bepalen van een percentage

Bepalen van een percentage

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Bepalen van een percentage
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen een percentage berekenen met aantallen.

Belang

Het is belangrijk om met aantallen een percentage te kunnen berekenen om een beeld te krijgen van hoeveel je van iets hebt.

Introductie

Leerlingen moeten bepalen hoeveel procent er op de breukenstrook en breukencirkel gekleurd is. Je kunt dit meerdere malen oefenen door op de +/- te drukken en verschillende delen in te kleuren.

Instructie

Leg de leerlingen uit dat wanneer je een percentage wilt berekenen, je dit vanuit het totaal kunt doen. Zet de getallen die je weet in een tabel. Het aantal staat boven in de tabel en de percentages staan onder in de tabel. Om nu te bepalen welk percentage iets is van het totaal, moet je het totaal delen door het aantal. In het eerste voorbeeld 500 : 125 = 4. Dit betekent dat je 100% ook moet delen door 4. Je antwoord is 25%. De breukenstrook kun je gebruiken om je antwoord te controleren. Klopt het dat het deel dat gekleurd is ongeveer 25% is? Vertel de leerlingen dat je soms meerdere stappen nodig hebt om tot het juiste percentage te komen. Dan is het handig om bijvoorbeeld eerst 10% uit te rekenen en vanuit daar naar het juiste aantal te rekenen. Laat de leerlingen vervolgens zelf oefenen met 2 verschillenden sommen. Je legt de leerlingen ook uit hoe je een percentage kunt berekenen van iets wat er bij komt. Dit bereken je eigenlijk op exact dezelfde manier als hiervoor al is uitgelegd. Laat dit zien aan de leerlingen met behulp van het voorbeeld. Vervolgens leg je het berekenen van een percentage nog een keer uit, maar dan zonder de hulp van de breukenstrook. De manier van berekenen blijft wel hetzelfde. Tot slot laat je de leerlingen zien hoe je een verhaalsom oplost en welke berekening je daarbij nodig hebt. Daarna laat je de leerlingen zelf nog oefenen met twee verhaalsommen.

Controleer of de leerlingen percentages kunnen uitrekenen met aantallen door de volgende vragen te stellen:
- Welke stappen onderneem je bij het berekenen van percentages met aantallen?
- Waarom is het soms handiger om bijvoorbeeld eerst 10% uit te rekenen?

Inoefening

Eerst doe je samen een oefening met visuele ondersteuning daarna doe je met de leerlingen een oefening zonder visuele ondersteuning en vervolgens oefen je samen nog een verhaalsom.

Afsluiting

Op het bord staan drie oefeningen: een visuele, een abstracte en een verhaalsom. Je laat de leerlingen de oefeningen samen maken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!