Bepalen van een eenvoudig percentage

Bepalen van een eenvoudig percentage

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Bepalen van een eenvoudig percentage
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen een eenvoudig percentage berekenen.

Belang

Het is belangrijk om een eenvoudig percentage te kunnen berekenen, omdat je dan weet hoeveel je van iets hebt.

Introductie

Laat de leerlingen het juiste percentage bij de juiste breuk slepen.

Instructie

Eerst leg je uit dat je een percentage berekent door er eerst een breuk van te maken, deze vervolgens zo klein mogelijk te maken en de breuk om te zetten naar het percentage. Zo doorloop je samen een oefening met visuele ondersteuning. Daarna laat je de leerlingen zelfstandig oefenen.
Vervolgens leg je de oefeningen uit zonder visuele ondersteuning. Je bespreekt weer de stappen om percentages te berekenen en laat de leerlingen weer zelf oefenen.
Herhaal kort met de leerlingen het stappenplan bij de verhaalsommen. Vervolgens maken de leerlingen de sommen..

Controleer of de leerlingen eenvoudige percentages kunnen uitrekenen door de volgende vragen te stellen:
- Welke stappen gebruik je om een percentage te berekenen?

Inoefening

De leerlingen maken eerst een opgave met visuele ondersteuning, vervolgens een abstracte opgave. De derde opgave is een verhaalsom.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen berekenen van een eenvoudig percentage. Als afsluiting maken de leerlingen nog 3 sommen in verschillende contexten.

Aandachtspunten

Mocht het berekenen van percentages nog lastig zijn voor leerlingen dan kun je hen eerst breuken om laten rekenen met visuele ondersteuning met getallen onder de tien. Vervolgens kun je de getallen van de oefeningen voor hen opbouwen naar tienvouden en honderdvouden.

Instructiemateriaal

Eventueel een schema met breuken, kommagetallen en percentages.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!