Aftrekken met kommagetallen met 3 decimalen

Aftrekken met kommagetallen met 3 decimalen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aftrekken met kommagetallen met 3 decimalen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren aftrekken met kommagetallen met drie decimalen. Ook leren ze het verschil te bepalen tussen deze kommagetallen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is dat ze aftreksommen met kommagetallen met drie decimalen kunnen uitrekenen, omdat ze zo kunnen uitrekenen hoeveel seconden sneller je bent als je gesprint hebt.

Introductie

Laat de leerlingen oefenen met de aftreksommen met één of twee decimalen.

Instructie

Met behulp van de getallenlijn leg je uit hoe je kommagetallen met drie decimalen van elkaar kunt aftrekken. Laat zien dat je het eerste getal (4,756) heel laat en het tweede getal (1,513) opsplitst in 1 en 0,513. Vervolgens haal je met behulp van de getallenlijn eerst de 1 eraf. Daarna haal je de 0,513 eraf. Dan volgt een andere oplossingsmanier. Hierbij laat je zien dat je beide getallen van de som opsplitst in getallen voor de komma en getallen na de komma. In het geval van de som 4,756 - 1,513 wordt de eerste som: 4 - 1 en de tweede som: 0,756 - 0,513. Reken deze twee sommen uit en vervolgens tel je de uitkomsten bij elkaar op om tot het antwoord te komen. Bij de volgende oefening controleer je of de leerlingen het aftrekken met 3 decimalen kunnen toepassen. Benadruk dat ze bij de sommen kijken welke manier zij het handigste vinden om de som uit te rekenen. Vervolgens leg je uit dat je op de getallenlijn kunt bepalen hoeveel het verschil tussen twee getallen is, door aan te vullen. Je laat dit zien in drie stappen, waarbij je eerst naar een rond getal rekent, dan naar het andere ronde getal en vanuit daar verder naar het kommagetal. Vervolgens leg je uit dat je het verschil tussen twee getallen ook kunt bepalen door van deze getallen een aftreksom te maken. Je kunt van de getallen 38,765 en 15,231 de aftreksom 38,765 - 15,231 maken om het verschil uit te rekenen. Bespreek met de leerlingen hoe zij het verschil uitrekenen. Dan volgen er oefeningen in een verhaalvorm. Laat in de som met de leeuw zien welke stappen je gebruikt bij een verhaalsom. Laat zien dat je eerst de getallen uit het verhaal haalt om de som te maken. Pas daarna ga je de som uitrekenen. In de volgende oefening laat je de leerlingen de som oplossen. Laat daarbij de leerlingen de stappen benoemen.

Controleer of de leerlingen weten hoe ze kunnen aftrekken met kommagetallen met drie decimalen met de volgende vragen:
- Op welke handige manieren kun je een som met drie decimalen uitrekenen?
- Op welke manier(en) kun je het verschil tussen twee kommagetallen bepalen?
- Hoe pak je een verhaalsom aan?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het aftrekken van kommagetallen met kale sommen en vervolgens met sommen in verhaalvorm.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om kommagetallen te kunnen aftrekken met drie decimalen, omdat je zo kunt uitrekenen hoeveel je van iets over hebt of hoeveel seconden sneller of langzamer je bent als je twee keer gesprint hebt. Controleer of de leerlingen weten op welke manieren ze een aftreksom met kommagetallen met drie decimalen kunnen uitrekenen en hoe ze dit doen. Laat de leerlingen in tweetallen een som bedenken en laat hen deze som oplossen. Ze maken sommen met één, twee of drie getallen voor de komma. Vervolgens staan er op het digibord twee weegschalen met daarop een gewicht met een kommagetal. Ook staan er twee kinderen op het digibord die aangeven hoeveel het verschil tussen de twee gewichten is. De leerlingen rekenen het verschil tussen de gewichten uit en bepalen welk kind gelijk heeft. Laat de leerlingen verwoorden en eventueel voordoen hoe ze het verschil uitrekenen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met het aftrekken van de kommagetallen met drie decimalen oefenen eerst met het uitrekenen met behulp van de getallenlijn. Hierop kunnen ze ook eerst met het hele getal springen en vervolgens met het decimaal.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!