Afronden van getallen t/m 100.000

Afronden van getallen t/m 100.000

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Afronden van getallen t/m 100.000
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren getallen tot en met 100 000 afronden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het TdDHTE-schema.

Belang

Je bespreekt met de leerlingen dat het belangrijk is om te kunnen afronden, zodat ze hiermee straks schattend kunnen leren rekenen. Je gebruikt schattend rekenen om te weten hoeveel iets ongeveer is. Bijvoorbeeld als je wilt weten hoeveel mensen een pretpark bezoeken.

Introductie

Op het digibord staan een aantal stellingen waarbij getallen worden afgerond. De leerlingen geven aan of deze stelling waar of niet waar is door hun duim omhoog (waar) of omlaag (niet waar) te steken. Door het vlak weg te gummen, kun je zien wat het antwoord is. Stimuleer de leerlingen uit te leggen hoe ze aan het antwoord zijn gekomen.

Instructie

Op het bord staan tienvouden, honderdvouden, duizendvouden en tienduizendvouden. Bespreek deze en leg uit dat we dit ronde getallen noemen. Leg uit dat bij afronden je van getallen ronde getallen gaat maken door te kijken welk getal er het dichtst bij ligt. De leerlingen kijken met behulp van een getallenlijn naar welk tienduizendvoud ze moeten afronden. Eerst met een getal dat naar beneden wordt afgerond en dan met een getal dat naar boven wordt afgerond Dit kan worden gedaan door te kijken welk tienduizendvoud het dichtstbij ligt. Vervolgens wordt beschreven dat je naar boven afrondt wanneer het cijfer 5 of hoger is en dat je naar beneden afrondt wanneer het cijfer lager dan 5 is. Door getallen in de TdDHTE-schema te slepen, kunnen leerlingen zien wat de waarde van een getal is. Je bespreekt met de leerlingen naar welk cijfer ze kijken bij het afronden op een tienvoud, honderdvoud, duizendvoud en tienduizendvoud. Bij het afronden op een tienvoud kijk je namelijk naar de eenheden, bij het afronden op een honderdvoud kijk je naar de tientallen, bij het afronden op een duizendvoud kijk je naar de honderdtallen en bij het afronden op een tienduizendvoud kijk je naar de duizendtallen. Oefen dit samen door de getallen op verschillende groottes af te ronden.

Om te controleren of leerlingen weten hoe ze een getal tot en met 100 000 kunnen afronden kun je de volgende vragen stellen:
- Wat zijn tienduizendvouden?
- Naar welk cijfer kijk je als je een getal op een tienduizendvoud wil afronden?
- Wanneer rond je een getal af naar boven?

Inoefening

De leerlingen ronden eerst af met behulp van een getallenlijn. Vervolgens ronden ze af op duizendtallen, waarbij ze de getallen naar het juiste vak slepen en tot slot ronden ze af op honderdtallen waarbij ze zelf het getal invullen.

Afsluiting

Je herhaalt het doel en vraagt waarom het belangrijk is om goed te kunnen afronden. Dit helpt je bij het schattend rekenen. Ook vraag je naar welke getallen je kijkt bij het afronden. Op het digibord zijn twee kinderen met elkaar in gesprek. Een van de kinderen rondt een getal af op een tienduizendvoud. Het andere kind verbetert haar. De leerlingen geven aan wie van de twee kinderen gelijk heeft en waarom. Vervolgens zijn er twee andere kinderen in gesprek over afronden. Ook hierbij geven de leerlingen aan wie gelijk heeft en waarom. Controleer of de leerlingen nu weten hoe ze moeten afronden door te vragen naar welke getallen ze gekeken hebben bij het afronden, zoals het aantal duizendtallen bij het afronden op een tienduizendvoud.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen nog moeite met dit doel hebben, laat ze dan eerst met lagere getallen oefenen op het afronden op een tienvoud, honderdvoud of duizendvoud.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!