Aflezen van een tabel

Aflezen van een tabel

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aflezen van een tabel
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren informatie aflezen uit een tabel.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om een tabel te kunnen aflezen, zodat je snel allerlei informatie kunt opzoeken. Zo kun je bijvoorbeeld in een tabel aflezen op welke dag de minste bezoekers in een pretpark zijn.

Introductie

Klik op de husselknop. Laat de leerlingen het getal dat verschijnt hardop zeggen. Herhaal dit een aantal keer. Laat daarna een aantal geluidsfragmenten horen waarin getallen worden uitgesproken. De leerlingen schrijven het getal op in cijfers en houden dit omhoog.

Instructie

Leg uit dat in een tabel bestaat uit kolommen, rijen en cellen en laat zien wat deze onderdelen zijn in een tabel. Om een tabel te kunnen aflezen, kijk je naar de verschillende rijen. In het voorbeeld staan in de bovenste rij de dagen van de week. In de onderste rij staat het aantal verkochte boeken. Als je van een bepaalde dag wilt weten hoeveel boeken er verkocht zijn, zoek je die dag op in de tabel. Vervolgens kijk je in het vak eronder welk aantal erbij hoort. In het voorbeeld zijn op woensdag dus 70 boeken verkocht. Bespreek klassikaal de tabel over de insecten en laat de leerlingen bepalen wat de getallen zeggen. Oefen vervolgens samen hoe je in de tabel kunt aflezen op welke dag de minste ijsjes werden verkocht. Benadruk dat je nu moet kijken naar de rij waarin staat hoeveel ijsjes er verkocht zijn. Wanneer je het laagste getal hebt gevonden, kijk je in het vak erboven om te zien welke dag hierbij hoort. Laat daarna de leerlingen in tweetallen bespreken hoeveel brieven er op zaterdag zijn bezorgd. Geef aan dat een tabel er ook anders uit kan zien. Zo staat er een titel boven. Je leest de tabel op dezelfde manier af. Tot slot oefenen de leerlingen met het aflezen van een tabel waar de titel boven staat.

Controleer of de leerlingen een tabel kunnen aflezen met de volgende vraag:
- Hoe moet je een tabel aflezen?

Inoefening

De leerlingen oefenen met het aflezen van een tabel. Daarbij kijken ze eerst naar de juiste dag van de week en dan naar het bijbehorende aantal. Daarna oefenen ze met het aflezen, waarbij ze eerst op zoek gaan naar het hoogste getal en dan aflezen bij welke dag dit hoort. Tot slot lezen ze de tijd af die bij de activiteit hoort.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is als je tabellen kunt aflezen. Als afsluiting laat je de leerlingen in tweetallen om de beurt een vraag bedenken bij de tabel die op het digibord staat. De ander moet het antwoord zoeken in de tabel.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het aflezen van tabellen, kun je hen stap voor stap helpen met het aflezen van een tabel. Wijs de verschillende rijen aan en vraag welke informatie in die rij te vinden is. Vraag vervolgens wat de verschillende getallen in de rij betekenen. Gebruik eventueel concreet materiaal om de tabel visueel te maken. Schrijf van tevoren een tabel op en gebruik bijvoorbeeld blokjes met verschillende kleuren om te laten zien dat er vijf blokjes geel zijn, vier blokjes oranje en acht blokjes blauw.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!