Aanvullen van een percentage tot 100%

Aanvullen van een percentage tot 100%

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Aanvullen van een percentage tot 100%
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen kunnen percentages aanvullen tot 100%.

Belang

Het is belangrijk voor leerlingen om percentages aan te kunnen vullen tot de 100%, omdat ze dan handig kunnen uitrekenen hoe groot het gedeelte is dat ontbreekt. Bijvoorbeeld hoeveel procent er nog bij moet totdat je telefoon helemaal opgeladen is.

Introductie

Je deelt kaartensetjes uit met getallen die elkaar aanvullen tot 100. De leerlingen gaan in stilte op zoek naar diegene met het kaartje waarmee ze samen honderd kunnen maken.

Instructie

Eerst bespreek je het aanvullen van percentages tot 100% op basis van een batterij die opgeladen moet worden. Hierbij hoeft maar een getal te worden aangevuld tot 100%. Daarna laat je een staafdiagram zien met meerdere getallen en bespreek je hoe je daarbij aanvult tot 100%. Je vertelt dat de leerlingen de getallen bij elkaar kunnen optellen om deze vervolgens van de 100% af te trekken, of ze trekken alle getallen direct van de 100% af. Vervolgens gaan de leerlingen met deze kennis aan het oefenen. Daarna leg je uit dat aanvullen tot 100% hetzelfde werkt bij cirkeldiagrammen en laat je de leerlingen ook daarmee oefenen.
Dan ga je over op de instructie met oefeningen zonder visuele ondersteuning. Je vertelt hoe je een getal aanvult tot de 100% met een getal en met meerdere getallen. Daarna laat je de leerlingen daarmee oefenen.
Dan bespreek je hetzelfde bij de verhaalsommen: aanvullen tot 100 met een getal en vervolgens met meerdere getallen. Dan bespreek je een som met het stappenplan bij verhaalsommen ernaast, en daarna gaan de leerlingen zelf aan het oefenen.

Controleer of de leerlingen getallen kunnen aanvullen tot 100% door de volgende vragen te stellen:
- Wat betekent 100% van iets?
- Hoe vul jij aan als er meerdere percentages gegeven staan?

Inoefening

Samen met de leerlingen oefen je een opgaven met visuele ondersteuning van een strook, een opgaven zonder visuele ondersteuning waarbij een getal moet worden aangevuld tot 100 en een verhaalsom waar de percentages uitgeschreven staan.

Afsluiting

Je verdeelt de klas in groepjes en geeft iedere leerling een dobbelsteen. Om de beurt gooien de leerlingen met de dobbelstenen. Ze tellen alle getallen bij elkaar op. Dit vullen ze aan tot 100. Ze onthouden hoeveel er aangevuld moest worden. De volgende leerling is aan de beurt en doet hetzelfde. Wie hoefde het minst aan te vullen? Die wint. Heeft een leerling boven de 100 gegooid? Die is af.

Aandachtspunten

Mocht het aanvullen tot de 100% nog lastig zijn dan kun je de leerlingen laten oefenen met optel- en aftreksommen van 100 of tot de 100. Begin met 1 getal en bouw vervolgens de getallen op.

Instructiemateriaal

Kaartensetjes die elkaar aanvullen tot 100 met getallen die eindigen op tienvouden of op vijf en eventueel willekeurige getallen.
Dobbelstenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!