elementary school children using clocks and timers on a smartboard

Pedagogiska klockor: Digitala verktyg för ditt klassrum

Skapa interaktiva lektioner som är roliga och effektiva.

Undervisningsklockor från Gynzy

Förståelse och inlärning av att berätta tiden är en grundläggande del av ett barns utbildning. Våra pedagogiska klockor är här för att göra denna inlärningsprocess intuitiv och engagerande!

Dyk in i hur Undervisningsklockor på nätet kan vara nyckeln till att låsa upp en värld av tidig förståelse i ditt klassrum.

Justerbar analog klocka

Vår analoga klocka är flexibel och utformad för att användas ensam eller som en del av vilken lektion som helst.

Ställ in tiden manuellt för att illustrera en punkt, demonstrera tidsdifferenser eller hjälpa elever att förstå längden på tiden mellan händelser.

adjustable analog clock
adjustable digital clock

Justerbar digital klocka

Denna digitala klocka kan manipuleras för att visa vilken tid du behöver, vilket hjälper elever att bli bekanta med den digitala representationen av tid.

Det är ett perfekt verktyg för att undervisa både 12-timmars och 24-timmars format och för att förklara hur digital tid läses i olika sammanhang.

Undervisningklocka

Undervisningsklockan är ett interaktivt undervisningshjälpmedel som låter dig ställa in specifika tidrelaterade övningar.

Anpassa och visa olika klockor sida vid sida och guida elever genom processen att lära sig timmar, minuter och sekunder i alla deras former.

instruction clock
day and night clock

Dag- och nattklocka

Att förstå konceptet dag och natt och hur det relaterar till tid är grundläggande.

Vår dag- och nattklocka hjälper barn att visualisera 24-timmarscykeln och lära sig skillnaden mellan AM och PM-tider, vilket är viktigt för att utveckla en känsla av daglig rytm.

Betydelsen av interaktiva undervisningsklockor

Att förstå konceptet tid är en avgörande färdighet som kopplar akademiskt lärande till vardagslivet.

Med onlineverktyg som är utformade för användning på en interaktiv whiteboard eller liknande display, är det enkelt att börja omvandla dina tidtagningslektioner.

Att använda en mängd olika interaktiva undervisningsklockor kan göra det lätt att tillhandahålla ett praktiskt tillvägagångssätt för att bemästra denna färdighet. Det handlar inte bara om att berätta tiden; det handlar också om att lägga grunden för kritiskt tänkande, tidsplanering och matematiskt resonemang.

lesson clock

Hur man använder pedagogiska klockor i klassrummet

Våra klockverktyg är mångsidiga pedagogiska hjälpmedel som kan berika dina dagliga klassrumsaktiviteter på många sätt.

Berätta historier: Den justerbara analoga klockan fungerar som din berättarkompis. Visa tiden som passerar i dina berättelser och gör det abstrakta begreppet tid till en påtaglig del av din historia.

Matematiklektioner: Använd olika klockkonfigurationer för att undervisa i räkning, beräkna skillnader mellan tider och förstå scheman - verkliga färdigheter som är nödvändiga för unga elever.

Vardaglig övning: Visa nedräkningar för aktiviteter, belys betydande tider på dagen och förstärk förståelsen av tid genom regelbunden, praktisk tillämpning.