Gynzy GDPR

GDPR-efterlevnad


Hos Gynzy prioriterar vi din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi samlar in och använder din personliga information endast för specifika ändamål, såsom att förbättra vår webbplats och tjänster, och att kommunicera med dig. Vi säkerställer att dina data är säkra och endast tillgängliga för auktoriserad personal.

Du har rättigheter över dina data, inklusive rätten att få tillgång till, korrigera och radera din information. För detaljerad information, vänligen hänvisa till vår fullständiga Integritetspolicy.