Om oss

Lär dig mer om Gynzy.

På Gynzy utvecklar vi digitala läranderesurser på vår onlineplattform i form av en whiteboard för elever och lärare. Tusentals lärare förlitar sig på Gynzy när det kommer till att skapa och ge lektioner, få elever engagerade och hantera undervisningen. Vi har fler än 80 personer som arbetar tillsammans för att det ska vara möjligt.

Vi startade 2009 med ett litet team för att ge lärare tillgång till en trevlig och användarvänlig lärandeplattform online varje dag. Sedan dess har vårt team vuxit och innehåller nu både tidigare och nuvarande lärare, programutvecklare, supportpersonal och många fler som målmedvetet arbetar för att få elever engagerade som aldrig förr.

Vår roll i utbildningsvärlden

Vi arbetar hela tiden med att hjälpa lärare ha fler och mer givande möten med elever, och uppmuntrar även till möten elever sinsemellan.

Mer än någonsin tidigare sker dessa möten med hjälp av ny teknik, oavsett om det gäller ett klassrum eller i en lärandemiljö online. Vi underlättar dessa möten genom att tillhandahålla lektioner och aktiviteter, samt en användarvänlig lärandeplattform online som är full med multimedia och verktyg för att hantera undervisningen.

teamfoto Gynzy
Gynzy values SV

Våra kärnvärden

På Gynzy är våra kärnvärden i fokus varje dag.

De hjälper oss att beskriva våra prioriteringar i hur vi närmar oss vårt arbete, hur vi interagerar med varandra och hur vi skapar en företagskultur som alla uppskattar.

Framför allt tror vi att daglig praktik av våra kärnvärden vägleder oss i vårt uppdrag: att hjälpa lärare.

Value teachers first

Glada lärare, glada barn

Vad vi än gör kommer lärare och barn alltid i första hand!

Value sincere & open

Vi är öppna & uppriktiga

För det gör att vi kan utmärka oss som individer och som ett team.

Value make it happen

Hårt jobb, lyckliga stunder

Vi tycker att hårt jobb både kan och borde vara roligt!

Value magic together

Var modig, bli en stjärna

Behåll modet och var sann mot dig själv!

Value think big, small steps

Vi tänker stort, tar små steg

För att vi tror att kontinuerligt lärande maximerar vårt mervärde.