Digital whiteboard with classroom management tools

Se till att lektionen flyter på smidigt

Förvandla repetitiva uppgifter till effektiva rutiner eleverna kan lita på.

Starta med grunderna

Läromedel bör vara intuitiva för dig och engagerande för eleverna.

Här är några vi kan rekommendera för att komma igång.

classroom seating chart
interactive whiteboard with classroom management tools

Visa rätt beteende

Använd dessa verktyg för att ge visuella ledtrådar och hjälpa eleverna att förstå det mest lämpliga beteendet för olika situationer.

Lär eleverna ha koll på tiden

Håller dina elever på att lära sig klockan? Lär du eleverna att planera sin tid när de arbetar självständigt?

Bli kreativ med klockor och tidtagare!

clocks and timers

Lärares vittnesmål

Hinn med allt på lektionen

Oavsett vilken årskurs du undervisar eller hur många elever du har, är det viktigt att du hinner med allt som är planerat för dagen.

Hinn med allt på lektionen med hjälp av Gynzy Whiteboard utan att störa lektionsflödet.

class schedule gif

Kom igång med Gynzy!