Upstairs (Level 2)

Upstairs (Level 2)

ÖppnaInget konto behövs.
Upstairs (Level 2)
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Bygger på befintlig kunskap

Nivå 2 återbesöker ordförråd från nivå 1 och introducerar nya ord, vilket ger en progressiv inlärningskurva.

Förbättrat ordförråd

Introduktion av ytterligare ordförråd som skorsten, radiator, dusch och spegel utvidgar elevens lexikon inom bekanta sammanhang.

Visuellt lärande

Användning av bilder för att matcha ord förbättrar förståelsen och behållandet av ordförråd genom visuella associationer.

Bygg självförtroende i engelska

Börja med att utvidga ordförrådskunskapen i tematiska kluster, gå sedan vidare till att placera ordförrådet i sammanhang. Genom att tillhandahålla en rik visuell miljö, bygger eleverna en grund av engelska språkordförråd.

Engagera eleverna genom att låta dem komma till den interaktiva whiteboarden för att demonstrera sin nya kunskap!

Hus- Uppe
Ordförråd Flash Cards

Ordförrådet inkluderar:

  • upstairs: stairs, roof, landing, curtain, chimney, radiator
  • bathroom: bath, shower, toilet, sink, mirror
  • bedroom: bed, wardrobe, nightstand, alarm clock
  • study: desk, desk chair
  • attic: washing machine, dryer

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy