Timer för självständigt arbete

Timer för självständigt arbete

Visa den tid som är kvar för elevernas uppgifter.

ÖppnaInget konto behövs.
Timer för självständigt arbete
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Använd denna timer för att hålla koll på den tid dina elever spenderar på olika uppgifter eller arbetar självständigt.

Användande

Under timern visas block med olika tidsramar (i minuter). Klicka på ett block eller dra det till klockan för att lägga till dessa minuter till tiden. När du är klar kan du starta timern med "play"-knappen. Med hjälp av återställningsknappen kan du rensa timern och börja om.

Inställningar

Genom verktygets inställningar kan du ändra timern efter eget tycke. Gå till inställningarna med hjälp av kugghjulsikonen () i verktygets nedre vänstra hörn. Verktyget kommer ihåg dina sparade inställningar nästa gång du använder det.

Färger
Välj om varje tidsblock har sin egen fasta färg eller om det alltid får en slumpmässig färg när det läggs till klockan.

Tid
Välj om du vill visa den återstående tiden under klockan eller inte.

Undervisningstips

Vill du att timern ska visas på varje sida? Välj då alternativet 'visa på varje sida' via alternativknappen ().

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy