Tidsinställda bildkort

Tidsinställda bildkort

Visa dina ord, matematiska problem eller meningar på den interaktiva whiteboarden.

ÖppnaInget konto behövs.
Tidsinställda bildkort
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Skapa en uppsättning ord eller matematiska problem att visa och bläddra igenom på din interaktiva whiteboard. Det här verktyget är idealiskt för att memorera ord eller beräkningar som synord eller tidtabeller eller för att öva snabb bokstavigenkänning.

Förklaring


Klicka först på "Ny uppsättning" för att börja skapa en uppsättning bildkort. Härifrån kan du ge din uppsättning en titel och välja typ av bildkort: ord, meningar eller matematiska problem (addition, subtraktion, multiplikation och division). För matematiska problem kommer du att kunna använda någon av dessa symboler: + - * x × ∙/ : ÷. Svaren beräknas automatiskt, så du behöver inte ange några svar.

När du har skapat din lista för denna uppsättning bildkort klickar du på "Spara". Den här listan är nu sparad i ditt bildkortverktyg. Du kommer att kunna komma åt den när du öppnar verktyget. Du kan också spara lektionen med bildkort och få tillgång till dem från din "Mina lektioner"-mapp. På så sätt kommer du att kunna dela dessa bildkort med kollegor.

Nu kan du klicka på "Tillbaka" i det nedre vänstra hörnet för att gå tillbaka till huvudinställningsskärmen. På höger sida av inställningspanelen kan du ställa in tiden i sekunder, du kan bestämma om du vill visa ett timerfält (timerfältet kan hjälpa eleverna att se hur mycket tid de har kvar), om du vill visa korten ett efter ett automatiskt eller manuellt efter ett klick, och om du vill randomisera ordningen på listan du har angett.

Klicka på "Ny uppsättning" när som helst för att skapa en ny lista med ord, meningar eller matematiska problem.

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy