Talrader

Utveckla nummerkänsla från enkel räkning till bråk och decimaler.

ÖppnaInget konto behövs.
Talrader
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Använd en tallinje för att förbättra förståelsen av siffror, jämföra siffror och hjälpa till med beräkningar och platsvärde.

Inställningar

Skala
Detta låter dig ställa in räckvidden för tallinjen. Du kan välja mellan olika intervall från 0 - 10 till 0 - 10 000.

Markeringar
Här kan du välja visning av markeringarna på talraden. Du kan välja mellan 10 strukturer, 5 strukturer eller inga markeringar.

Extra alternativ
De extra alternativen låter dig visa eller dölja vissa funktioner i verktyget: etikettknapparna, skjutreglageknapparna och knapparna som låter dig öka eller minska skalan.

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy