Talkombinationer

Talkombinationer

Ett roligt verktyg för att öva på att komponera till 10 eller 20!

ÖppnaInget konto behövs.
Talkombinationer
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Med det här interaktiva verktyget kan eleverna öva på att lägga samman upp till 10 eller 20 genom att dra rätt tal för att fylla hjärtat.

Förklaring

Eleverna går igenom en rad övningar för att öva på att lägga samman upp till 10 eller 20. Verktyget innehåller roliga animeringar och ljud för att behålla elevernas intresse! Du ser en indikator längst upp på skärmen som visar hur många problem som har lösts. I övre vänstra hörnet kan du klicka på ljudknappen för att slå på eller stänga av ljudet. Om du väljer att slå på ljudet spelas en kort melodi upp för varje rätt respektive fel svar. När du är klar med alla övningar visar verktyget hur många problem som fick rätt respektive fel lösning, och du får en möjlighet att spela igen.

I inställningsmenyn kan du välja att lägga samman upp till antingen 10 eller 20. Du kan också välja att visa från 2 till 11 svarsalternativ. Slutligen kan du välja om eleverna ska svara på 10, 20 eller ett oändligt antal problem. Observera att om du väljer ett oändligt antal problem så försvinner indikatorn längst upp på skärmen.

Använd knappen ""Återställ"" för att starta om övningarna.

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy