Stapeldiagram

Stapeldiagram

Skapa ett stapeldiagram med uppgifter från en tabell.

ÖppnaInget konto behövs.
Stapeldiagram
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Gör en- eller flerstapeldiagram från data i en tabell, snabbt och enkelt. Lägg till din egen data eller använd slumpmässigt genererad data. Träna på att läsa och skapa stapeldiagram med eleverna.

Förklaring

Verktyget öppnas till redigeringsskärmen. Tabellen är till vänster och det tomma stapeldiagrammet är till höger. Lägg till namn för staplarna i den vänstra kolumnen i tabellen och värdena i den högra kolumnen. När du har lagt till ett värde visas det direkt i stapeldiagrammet till höger. Lägg till en titel ovanför tabellen. Välj "Spara" för att visa stapeldiagrammet utan tabellen. Verktyget lägger automatiskt till horisontella markeringslinjer. Välj pennikonen för att återgå till redigeringsskärmen. Klicka på "plus" eller "minus" knapparna för att ändra de horisontella markeringslinjerna.
Längst upp till höger finns två knappar: Uppdatera och Generera. Använd dessa för att tömma tabellen eller skapa en tabell med slumpmässigt genererad data.

Inställningar

Du kan välja antingen ett enskilt stapeldiagram eller ett grupperat stapeldiagram. Dessutom kan du välja hur värdena ska visas efter att stapeldiagrammet har sparats. När du väljer "Avslöja värden vid klick" kan du avslöja stapeldiagramsvärdena ett efter ett.

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy