Öppen fråga

Samla omedelbar feedback från klassen.

ÖppnaInget konto behövs.
Öppen fråga
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Testa kunskap

Ta reda på vad eleverna vet före och efter en lektion.

Bedöm förståelse

Få en känsla för hur din lektion går i realtid.

Mät känslor

Fråga eleverna vad de ser fram emot eller hur deras dag gick.

Engagera eleverna på ett interaktivt sätt

Förbättra kommunikationen i klassrummet genom att ställa öppna frågor.

Med en öppen fråga tänker varje elev kritiskt och formulerar sina egna tankar. Du får insikt i var dina elever befinner sig och idéer om vad som behövs för att nå dina inlärningsmål.

Använd Öppen fråga:

-För att testa tidigare kunskap

-För att bedöma förståelse

-För att testa kunskap efter en lektion

-Som en utgångspunkt för klassdiskussion

-För att starta eller avsluta dagen

Använd
interaktiva

Dra nytta av den interaktiva whiteboarden

Klicka på 'Starta en session'-knappen i Gynzy-verktygsfältet och låt eleverna skicka in svar från en elektronisk enhet.

När elevernas svar visas på skärmen skapas en utmärkt utgångspunkt för livlig och interaktiv diskussion!

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy