Närvaroverktyg

Närvaroverktyg

Ett interaktivt sätt att registrera elevers närvaro varje dag.

ÖppnaInget konto behövs.
Närvaroverktyg
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Närvaroverktyget i Gynzy kan användas för att registrera elevernas närvaro och frånvaro. Du kan också låta eleverna själva markera sin närvaro genom att öppna verktyget på den interaktiva tavlan.

Inställningar

När du öppnar verktyget visas skärmen för inställningar automatiskt. Där kan du välja de grupper från vilka du vill välja elevernas namn. Du kan också välja när förmiddagen är slut och eftermiddagen börjar.

Förklaring


1. Eleverna visas genom sina initialer. Välj om du vill ge eleven frånvaro för hela dagen, förmiddagen eller eftermiddagen genom att använda knapparna längst upp.

2. Du kan också be eleverna att markera sin närvaro när de går in i klassrummet genom att klicka en gång på sitt namn på tavlan. Då blir cirkeln med deras initialer grön. Längst upp till vänster kan knappen "Alla närvarande" användas för att markera närvaro för alla elever på en gång. Du kan fortfarande ändra en elev till frånvarande efter att först ha gett vederbörande närvaro.

3. Genom att klicka på en elev en andra gång markeras denne som frånvarande. Ringen med initialerna blir röd och du får möjligheten att ange frånvaroorsak. Frånvaron ges för den förut valda tiden på dagen (förmiddag, eftermiddag eller heldag) längst upp på skärmen.

4. Om du klickar på en elev igen (efter att ha gett frånvaro) blir denne neutral igen (den röda färgen och frånvaroorsaken försvinner). Cykeln börjar om från början: närvarande > frånvarande > neutral.

Frånvarande på grund av ...
Standardvalen när man ger en elev frånvaro innehåller följande skäl:
- Sen
- Sjuk
- Begravning
- Bröllop
- Firande
- Familj
- Sport
- Läkarbesök
- Tillåten frånvaro
- Otillåten frånvaro

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy