Multiplikation och division, faktakunskap

Multiplikation och division, faktakunskap

Tidtag elever när de övar på multiplikation och divisionsfakta.

ÖppnaInget konto behövs.
Multiplikation och division, faktakunskap
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Använd detta interaktiva verktyg för att hjälpa eleverna att öva på multiplikation och division med flervalsfrågor eller öppna frågor. Eleverna försöker lösa så många problem som möjligt inom den givna tiden. Välj vilka tal du vill öva med och om du vill öva på multiplikation, division eller båda.

Inställningar

Läge:
I läget "Öppet svar" måste du klicka på kortet för att avslöja svaret på varje problem. När tiden går ut kan du se hur många övningar som slutfördes.

I läget "Flera val" visas ett antal svarsalternativ och du måste klicka på rätt svar. Om du väljer fel svar blir svarsalternativet rött och du kan försöka igen. Om ytterligare ett felaktigt svar väljs blir det kortet också rött och det rätta svaret avslöjas. När tiden går ut kan du se hur många problem som besvarades korrekt eller felaktigt.

Multiplikation eller division:
Välj att visa antingen övningar inom multiplikation eller division, eller båda blandat.

Ordning:
Här kan du välja i vilken ordning övningarna ska visas.

- Stigande ordning: Visa övningarna i stigande ordning. Till exempel 1×2, 2×2, 3×2 osv. eller 2÷2, 2÷4, 2÷6 osv.

- Fallande ordning: Visa övningarna i fallande ordning. Till exempel 10×2, 9×2, 8×2 osv. eller 20÷2, 18÷2, 16÷2 osv.

- Slumpmässigt: Övningarna visas i slumpmässig ordning.

Multiplicera eller dividera med:
Välj vilka tal du vill öva med. Du kan välja från 1 till 12 och sedan 15, 20 och 25.

Antal svarsalternativ:
Välj antalet möjliga svarsalternativ i flervalsläget. Välj från 2 till 6 svarsalternativ.

Aktivitetens varaktighet (i minuter):
Hur länge vill du att aktiviteten ska pågå? Välj från minst 30 sekunder till högst 10 minuter.

Bakgrund:
Välj slutligen mellan olika färgglada bakgrunder att visa och klicka på "Spara" för att komma igång!

Förklaring

Klicka på "Spela" på startsidan för att börja öva. En nedräkning från 3 visas först innan övningarna börjar.

När du är klar, klicka på "Lista över övningar" för att se en översikt över alla matematiska problem som visades eller välj att spela igen!

Tips:
Gör det till ett spel. Skapa till exempel grupper och låt en spelare i varje grupp välja svar medan de andra hjälper till. Eller låt eleverna stå i en rad och lösa ett problem på tavlan en i taget.

Välj en färgglad bakgrund. I inställningarna kan du välja mellan ett antal förvalda bakgrunder. Om du väljer alternativet "Transparent" kan du ställa in en egen bakgrundsbild från verktygsfältet på tavlan.

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy