Mönsterblock

Mönsterblock

Träna på kreativt tänkande och skapa unika mönster

ÖppnaInget konto behövs.
Mönsterblock
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Oändliga möjligheter

Skapa mönster som eleverna kan bygga vidare på. Utmana eleverna att bygga upp en struktur eller låt dem träna på att räkna delar av en hel med dessa mönsterblock.

Roligt och interaktivt

Engagera hela klassen vid den interaktiva whiteboardtavlan. Eleverna kan arbeta själva eller i grupp och skapa mönster eller bygga upp strukturer.

Komma igång

Dra blocken till den interaktiva whiteboardtavlan. Du kan välja mellan sex olika former. För att radera alla block klickar du på återställningsknappen.

Mönsterblock
Mönsterblock

Träna på att känna igen former

Bygg upp förmågan att skilja mellan bilder och använd dessa mönsterblock för att sätta ihop och ta isär olika former. De olika formerna är triangel, kvadrat, rektangel, romb/diamant, sexhörning och fyrhörning.

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy