Metriska systemet

Metriska systemet

Öva på att omvandla måttenheter.

ÖppnaInget konto behövs.
Metriska systemet
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Verktyget erbjuder ett interaktivt och visuellt sätt att omvandla stora och små måttenheter i det metriska systemet genom att gå till höger eller vänster, multiplicera eller dela.

Inställningar

Första gången du öppnar verktyget får du se verktygsinställningarna. Därefter kommer verktyget ihåg dina senaste inställningar varje gång du öppnar det.

Måttenhet: Här kan du välja mellan:
Längd (km-mm)
Vikt (kg-mg)
Volym i liter (kl-ml)
Area (km²-mm²)
Volym i kubikmeter (km³-mm³)
Volym i liter och kubikmeter (kl-ml)

Omfång:
Välj vilket omfång som ska visas för din måttenhet:
Längd: km - hm - dam - m - dm - cm - mm
Vikt: kg - hg - dag - g - dg - cg - mg
Volym i liter: kl - hl - dal - l - dl - cl - ml
Area: km² - hm² - dam² - m² - dm² - cm² - mm²
Volym i kubikmeter: km³ - hm³ - dam³ - m³ - dm³ - cm³ - mm³
Volym i liter och kubikmeter: kl - hl - dal - l - dl - cl - ml

Riktning:
Välj om du vill att verktyget ska visas som "Fallande" eller "Horisontellt". Enheterna visas alltid från högsta till lägsta och uppifrån ner för "Fallande".

Steg:
Välj om du vill visa stegen mellan de olika enheterna. Annars visas stegen bara när man interagerar med verktyget genom att klicka på varje enhet.

Förklaring

Klicka på en måttenhet för att markera den. När du sedan klickar på en annan enhet i verktyget markeras även alla enheter däremellan och stegen mellan dem visas. Om man till exempel markerar km³ först och därefter dam³, så markeras hm³ och uträkningarna visas (x1000).

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy