Matematikgenerator

Matematikgenerator

Skapa grundläggande aritmetiska operationer snabbt och enkelt.

ÖppnaInget konto behövs.
Matematikgenerator
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Skapa en oändlig mängd matematiska problem på den interaktiva whiteboardtavlan. Med en myriad av alternativ kan du skapa ett omfattande urval av matematiska problem, skräddarsydda för alla nivåer.
Användbar för att starta en mattelektion, för att upprepa vissa matematiska problem eller för att arbeta med matematikautomatik.
Matematikgeneratorn visar en uppsättning matematiska problem på den interaktiva whiteboardtavlan. Svaren kan avslöjas ett efter ett eller som en uppsättning. Ett tryck på knappen och du genererar en ny uppsättning matteproblem.

Förklaring

Du bestämmer vilka typer av matematiska problem som visas genom att göra ett val i inställningsmenyn. Du har flera alternativ att välja mellan som låter dig skapa matematiska problem för alla nivåer.

På vänster sida av inställningarna hittar du de allmänna alternativen, som antalet problem som ska visas (1, 2, 3, 5, 10, 15 eller 20). Du får också extra alternativ som relaterar till specifika matematiska problem, som omgruppering inom addition och subtraktion.

På höger sida av inställningarna väljer du typ av matematiska problem (addition, subtraktion, multiplikation eller division). Du väljer typ av problem genom att sätta en bock efter den typen, och väljer det intervall inom vilket matematiska problem kan hittas (till 10, 100, etc.). Du kan också välja specifika tidtabeller eller divisionstabeller.

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy