Mätglas

Öva på graduerade mätningar och att läsa av en mätkopp.

ÖppnaInget konto behövs.
Mätglas
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Använd det här verktyget för att öva på att läsa av graderade mått och måttkoppar utan att faktiskt behöva använda riktigt vatten i klassrummet. Använd de olika måtten på den interaktiva whiteboardtavlan.

Förklaring

Måttkoppen kan förstoras på den interaktiva whiteboardtavlan för att enkelt visa markeringar och mått. Använd dragknappen på sidan för att bestämma mängden vatten i mätbägaren. Du kan också använda plus- och minusknapparna som är placerade under måttet. Använd blanda-knappen för att fylla mätbägaren med en slumpmässigt vald mängd vatten.

Använd inställningarna för att ställa in måtten så att de uppfyller dina klassrumsbehov. Du kan välja måttenhet (metrisk eller amerikansk standard) och format: vanlig, normal (½ gallon) och liten (⅛ gallon). Dessutom kan du välja en eller två displayenheter för enheten på måtten. I det amerikanska standardmåttet kan du välja mellan: gallon (gal), quarts (qt), pints (pt), koppar (c) och fluid ounces (fl oz).

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy