Kompisväljare

Kompisväljare

Ett roligt sätt för elever att välja partners eller grupper!

ÖppnaInget konto behövs.
Kompisväljare
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Kompisväljaren använder bilder på roliga monster eller olika objekt för att representera elevernas namn. Dessa bilder ger en rolig twist åt valet av grupper eller partners. När en elev väljer en bild visas namnet på eleven som blir ens partner/kompis/gruppmedlem. Du kan ställa in gruppstorleken i inställningarna.

Förklaring

När du öppnar verktyget visas skärmen för inställningar automatiskt. Där kan du välja de grupper från vilka du vill välja elevnamn. Du kan också välja önskad gruppstorlek genom att bestämma hur många elever som får ingå i varje grupp. Välj om elevernas namn ska representeras av monster eller objekt. Klicka på spara-knappen för att sätta igång.

Varje grupp bildas av en elev vars namn man ser längst upp på skärmen. Eleven går fram till tavlan och väljer en bild. Bilden försvinner då och avslöjar namnet på elevens kompis/gruppmedlem. Eleven fortsätter att välja bilder tills gruppen är full. På tavlan visas då namnet på nästa elev som ska gå fram till tavlan för att välja grupp. Så fortsätter det tills alla bilder (och elever) har valts och grupperna är fulla.

När alla grupper är fulla visas automatiskt en översikt över grupperna som har skapats. Du kan också kontrollera grupplistan när som helst genom att trycka på knappen "Visa grupper" längst upp till vänster.

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy