Kalender

Kalender

Öva på att läsa månads- och årliga kalendrar!

ÖppnaInget konto behövs.
Kalender
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Med det här verktyget kan eleverna öva på hur man läser av en kalender. Den innehåller en årlig kalender och en månadskalender som du kan anpassa efter dina önskemål.

Förklaring

Verktyget öppnas med den årliga kalendern med en översikt över alla månader. Längst upp till vänster ser du året med två blå pilar med vilka du kan bläddra till andra år. Tryck på en månad för att se månadens kalender. Nu kan du bläddra igenom månaderna med de blå pilarna. Använd knappen Idag för att återgå till dagens kalender och knappen Årsvy för att lämna månadskalendern och återgå till årskalendern.

Du kan markera eller dölja datum i månadskalendern. Du gör detta genom att använda de två alternativen, Markera och Vänd, under kalendern. Markeringsalternativet ändrar dagarna från vita till orange när du trycker på dem (tryck igen för att ändra datumet tillbaka till vitt). Om du väljer alternativet Vänd kan du dölja ett datum genom att trycka på det (tryck igen för att visa datumet).

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy