Gruppmakare

Slumpmässigt gruppera elever från en lista.

ÖppnaInget konto behövs.
Gruppmakare
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Allmänt

Bilda grupper snabbt och enkelt med det här verktyget. Välj elever, ange gruppstorlek och låt verktyget automatiskt bilda grupperna. Använd blanda-knappen för att skapa nya grupper med samma uppsättning elever.

Förklaring

I inställningar kan du välja de grupper som du vill välja elevnamn från.

Elevernas namn visas på skärmen för inställningar. Alla elever med en bock bredvid namnet ingår i gruppbildandet. Ställ in gruppstorlek och klicka på "Spara". Verktyget skapar nu automatiskt grupper. Använd blanda-knappen för att fördela om eleverna i grupperna.

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy