GeoGebra

En svit av avancerade matematikverktyg för den interaktiva whiteboarden.

ÖppnaInget konto behövs.
GeoGebra
Teacher
Kids

8 000 skolor

92 000 lärare

1 600 000 elever

Vad är GeoGebra?

GeoGebra är en matematikapp som gör inlärningen av algebra, geometri, kalkyl och statistik enklare och roligare! Som en Gynzy-integration erbjuder GeoGebra lättillgängliga matematikverktyg som gör att du kan rita, plotta och graf på den interaktiva whiteboarden.

Använd GeoGebra på den interaktiva whiteboarden

  • Interaktiv visualisering: Låt elever utforska och manipulera matematiska koncept, vilket gör abstrakta idéer mer konkreta och förståeliga.
  • Realtidsfeedback: Ge omedelbar visuell feedback när elever interagerar med matematiska modeller, vilket underlättar en djupare förståelse genom utforskning och experiment.
  • Samarbetande lärande: Låt elever arbeta tillsammans med problem och dela lösningar för att främja engagemang och teamwork.
GeoGebra

Lärares vittnesmål

Om Gynzy

Gynzy är en undervisningsplattform online för interaktiva whiteboards och skärmar i skolor.

Vårt fokus ligger på grundskoleutbildningen och Gynzys whiteboard, digitala verktyg och aktiviteter gör det enkelt för lärare att spara tid vid planering av lektioner, ökar elevernas engagemang och gör klassrumsarbetet mera effektivt.

Gå till startsidan

Kom igång med Gynzy